Sök

Så bekämpar vi terrorism

Nyligen meddelade Säkerhetspolisen att säkerhetsläget ytterligare har försämrats och att Sverige gått från legitimt mål till att vara ett prioriterat mål för terrorattentat.

Polisens förmåga att undvika och hantera terrorattentat är samlad genom en rad olika verksamheter och funktioner och i samarbeten med andra myndigheter. Här nedan kan du läsa om de viktigaste funktionerna:

Redex - samarbete i syfte att reducera extremism

Sedan knappt fyra år tillbaka samarbetar Polismyndigheten och Säkerhetspolisen mot våldsbejakande extremism genom Redex. Polisen och Säkerhetspolisen utbyter här erfarenheter och förmågor: utvecklar arbetsmetoder, tar fram effektiva åtgärder och deltar operativt i insatser. Arbetet innebär individuella åtgärdsplaner mot specifika individer eller grupper. Arbetet sker i samtliga regioner och vid Noa.

Lokalpolisområden nyckel i förebyggande arbete

Grunden i Polismyndighetens arbete för att förebygga extremism och terrorism sker i det aktiva kontaktsökande arbetet som sker i lokalpolisområdena. Bland annat genom områdespoliser, kommunpoliser och dialogpoliser samt kontinuerlig inrapportering av underrättelser, såväl positiva som negativa, för att möjliggöra värdering.

Ett viktig led i att öka förmågan är genom utbildning och övning. Metoden för pågående dödligt våld, PDV, sprids inte minst genom övningar runt om i landet.

Nationella taktiska rådet

Nationella taktiska rådet har det övergripande ansvaret för polisens arbete mot terrorbekämpning i enlighet med Sveriges nationella strategi mot terrorism. Rådet utvecklar metoder och håller bland annat i utbildningar.

Ingripande

I samtliga regioner finns en regional insatsförmåga organiserad och utbildad inom det nationella insatskonceptet (NIK), som används i särskilt farliga eller komplicerade situationer, däribland terrorattentat. 

Nationella insatsstyrkan är Sveriges yttersta resurs för händelser som är för riskabla eller inte går att hantera i den vanliga polisverksamheten. Huvuduppgiften inom detta område är att ingripa mot terrorattentat eller att ingripa när ett sådant kan befaras. NI är en del i samhällets förmåga att hantera hotet genom att anpassat konfrontera gärningsmän som förbereder eller utför terrorattentat.