Sök

Så har polisen i Väst stärkt sin förmåga att agera mot terror

Arbetet för att öka förmågan att hantera ett eventuellt terrordåd har pågått i flera års tid i region Väst – och kommer vara en del av vardagen under lång tid även framöver.

Hela Polismyndigheten har sedan 2010, när terrorhotnivån höjdes från en tvåa till en trea, arbetat för att stärka sin förmåga att hantera ett attentat. Polisen i Väst följer säkerhetsläget löpande och har systematiskt arbetat för att stärka både det förebyggande arbetet och att snabbt kunna agera i händelse av ett attentat.

– Som medborgare ska man fortsätta leva sitt liv som vanligt. Vi kan aldrig fullt ut garantera att ett attentat inte inträffar, men vi jobbar hårt med att förebygga och förhindra terrorhot och är väl förberedda om något skulle hända, säger Robert Karlsson, biträdande regionpolischef.

Robert Karlsson bedömer att regionen i dag är långt bättre rustad för att både förebygga och hantera ett eventuellt dåd.  

En god grundförmåga

– Vi har en god grundförmåga. Våra medarbetare är utbildade och tränade för att agera omgående utifrån det som situationen kräver och i att ta de initiativ som krävs. Jag är trygg med den kapacitet som finns i vår organisation.

Arbetet i regionen för att höja den terrorbekämpande förmågan har skett på olika sätt under lång tid. Det har omfattat utbildning, övning och ett arbetssätt baserat på de metoder som visat sig vara framgångsrika, framför allt när det gäller pågående dödligt våld och skjutningar inom kriminella nätverk. Användandet av tekniska hjälpmedel som UAS (drönare) och kameror har också ökat, liksom olika former av informationsinhämtning. Regionen har en nära samverkan med Säpo, vilket stärker underrättelseinhämtningen kring bland annat våldsbejakande extremism. För att så långt som möjligt kunna säkerställa en god förmåga har även det interna säkerhetsarbetet stärkts, där medarbetarskyddet och utrustning är väsentliga delar.

Regelbundna bedömningar av hotnivån

I hela regionen bedömer man löpande i den ordinarie verksamheten eventuella risker. Det sker till exempel genom kontinuerliga bedömningar av hotnivån både i polisområdena och i lokalpolisområdena.

– Vi har med oss hotnivån i all vår planering och värderar alla evenemang och allmänna sammankomster utifrån omvärldsläget. Vi har också en nära kontakt med arrangörer, kommuner, samfund och föreningar, säger Robert Karlsson.

Läs mer om polisens arbete mot terrorism:

Så bekämpar vi terrorism
Polisens arbete mot terrorism
Så kan du agera vid ett attentat