Sök
Stäng Meny

Insats mot kriminell ekonomi på Arlanda - med stöd av ny lag

Den 24 oktober arbetade polisen med olika metoder mot kriminell ekonomi på Arlanda flygplats. Inriktningen var att praktisera den nya lagen om ökade polisära befogenheter i gränsnära områden.

Under dagen genomförde polisen ett tjugotal kontroller av personer på Arlanda flygplats. Kontrollerna resulterade bland annat i information kring hur polisen kan arbeta vidare inom penningtvättbrott, terrorism och gängrelaterad brottslighet.

Polisen upptäckte även bidragsbrott mot Försäkringskassan och gjorde utmätningar av kontanter och egendom åt Kronofogdemyndigheten. I övrigt gjorde polisen en orosanmälan enligt socialtjänstlagen, SoL 14§. 

Insatsen skedde till vissa delar i samverkan med Tullverket. 

– För att komma åt kriminell ekonomi är samverkan en förutsättning för goda resultat, säger Johan Gustafsson, gruppchef LPO Arlanda.

Samma verktyg som Tullverket

Den nya lagstiftningen om polisiära ökade befogenheter i gränsnära områden förenklar polisens arbete med att göra kontroller på platser som exempelvis Arlanda flygplats.

– Tidigare var polisen i hög grad beroende av Tullverket i det lokala arbetet mot kriminell ekonomi, men genom den nya lagen har vi samma verktyg, säger Therese Rosengren, biträdande chef LPO Arlanda.

Fakta

Den 1 augusti kom den nya lagen, SFS 2023:474, som ger polisen ökade befogenheter för kroppsvisitationer, inre utlänningskontroller och kamerabevakning i gränsnära områden.

Med gränsnära områden avses vissa flygplatser, hamnar, järnvägsstationer, broar till andra länder och gränsövergångsställen på allmänna vägar. Lagen ger polisen större möjligheter att ingripa mot till exempel smuggling eller utförsel av stöldgods.

Ny lag om gränsnära områden ger bra resultat