Sök
Stäng Meny

Kamerabevakning med hjälp av UAS i centrala Sandviken

kartbild över Sandviken

Karta över centrala delarna av Sandviken där kamerabevakningen ska ske.

Polisen har beslutat att använda UAS med kameror, så kallade drönare, i sitt brottsbekämpande arbete.

Kamerabevakningen kommer att ske med hjälp av UAS - Unmanned Aircraft System (system för obemannade flygfarkoster även kallade drönare) i centrala delarna av Sandviken. Av bifogad bild framgår vilket område som är aktuellt. 

Syftet med kamerabevakningen är förebygga, förhindra eller upptäcka brottslighet och kommer att bedrivas som ett komplement till polisens övriga arbete i området.

Beslutet gäller från den 6 oktober 2023.

Om kamerabevakning med UAS

Polisen har rätt att kamerabevaka en brottutsatt plats om det finns risk för brottslig verksamhet. Syftet med bevakningen är att förebygga, förhindra eller upptäcka brott på en brottsutsatt plats och säkerställa den allmänna ordningen och säkerheten.

Polisen filmar dock inte särskilt integritetskänsliga platser så som till exempel bostäder.

Polisen har också rätt att använda filmmaterialet i utrednings- och lagföringsarbetet. Materialet kan komma att användas som bevismaterial i en rättegång.

Polisens behandling av personuppgifter