Sök
Stäng Meny

Kamerabevakning med UAS i Trelleborg

Kamerabevakningsområde Trelleborg

Polisen kommer att kamerabevaka delar av Trelleborg med UAS i samband med fotbollsmatch mellan Trelleborgs FF och Helsingborgs IF den 28 oktober.

Polisen har beslutat att använda kamerabevakning med hjälp av UAS - Unmanned Aircraft System (system för obemannade flygfarkoster även kallade drönare) i trygghetsskapande och brottsförebyggande syfte. Kamerabevakning med UAS sker även för att förebygga, förhindra eller upptäcka störningar av allmän ordning och säkerhet och för att begränsa verkningarna av sådana störningar. 

Beslutet gäller för område i Trelleborg lördagen den 28 oktober mellan kl. 10.00-19.00.

Om kamerabevakning med UAS

• Polisen har rätt att bevaka en plats med kamera utan tillstånd om det finns risk för allvarlig brottslighet och syftet med bevakningen är att förebygga, förhindra eller upptäcka brott.

• Polisen har också rätt att använda filmmaterialet i utrednings- och lagföringsarbetet. Materialet kan alltså komma att användas som bevismaterial i en rättegång, vilket kan vara avgörande om det till exempel saknas vittnen.

• Den som hanterar luftfartyget får inte filma in i bostäder eller andra integritetskränkande platser, utan enbart platser som är allmänna.

• Läs mer om hur polisen behandlar personuppgifter.