Sök
Stäng Meny

Polisen beslutar om kamerabevakning i Uppsala

Kartbild över Lindbacken som kan kamerabevakas med UAS.

Område vid Lindbacken som kan kamerabevakas av UAS. Bild: Polisen

Polismyndigheten har beslutat om utökad kamerabevakning i Uppsala. Bevakningen görs i trygghetsskapande- och brottsförebyggande syfte.

Polisen har tagit beslut om att vid behov kunna bedriva kamerabevakning med UAS, drönare, i Lindbacken under dygnets alla timmar och dagar i veckan.

Polisen har även fattat beslut om att bedriva fast kamerabevakning i Lövstalöt under dygnets alla timmar och dagar i veckan.

Förebygga, förhinda och upptäcka brott

Syftet med kamerabevakningen i Lindbacken och Lövstalöt är att förebygga, förhindra och upptäcka brott, samt underlätta och möjliggöra utredning och bevisning av inträffade brott. Kamerorna är ett komplement till polisens övriga verksamhet i områdena såsom patrullering och annan trygghetsskapande verksamhet.

Polisen har beslutat att göra förändringar i tidigare beslut gällande kamerabevakning med fasta kameror och UAS, drönare, i stadsdelarna Gränby och Sävja. Det nya beslutet gör det möjligt för polisen att kamerabevaka under dygnets alla timmar och dagar i veckan.

Om kamerabevakning med fast kamera och UAS

Polisen har rätt att kamerabevaka en brottutsatt plats om det finns risk för brottslig verksamhet. Syftet med bevakningen är att förebygga, förhindra eller upptäcka brott på en brottsutsatt plats och säkerställa den allmänna ordningen och säkerheten.

Polisen filmar dock inte särskilt integritetskänsliga platser så som bostäder.

Polisen har också rätt att använda filmmaterialet i utrednings- och lagföringsarbetet. Materialet kan komma att användas som bevismaterial i en rättegång.

Polisens behandling av personuppgifter