Sök
Stäng Meny

Nu införs snabbare lagföring i polisområde Västmanland

Snabbare lagföring är en arbetsmetod där polisen utreder brott direkt vid ingripandet.

Snabbare lagföring är en effektiv arbetsmetod vid enklare brott och bygger på en anpassad lagstiftning och samverkan mellan Polismyndigheten, Åklagarmyndigheten, Tingsrätten, Rättsmedicinalverket och Kriminalvården.

Under 2023 har arbetsmetoden succesivt införts i hela landet och nu på måndag den 16 oktober är det polisområde Västmanlands tur.

– Den stora vinsten med snabbare lagföring är att det kommer korta tiden mellan brott och straff vilket är positivt för alla inblandade, säger Anna Haglund, jourhavande förundersökningsledare och införandeansvarig av Snabbare lagföring i polisområde Västmanland.

– Vi har med oss bra erfarenheter från tiden som metoden funnits i resten av landet och tillsammans är vi väl förberedda inför införandet, säger Anna Haglund.

Kortar tiden mellan brott till straff
Med arbetsmetoden kortas tiden från brott till straff. Målet är att lagföring ska kunna ske inom två till sex veckor för enklare brott. När det gäller brott med dagsböter som påföljd kan förhandsgodkännande av strafföreläggande göra att en misstänkt person kan få sitt strafföreläggande inom ett dygn eller ännu kortare tid.

Ärendet går direkt vidare till åklagare
Polispatrullen delger den misstänkte direkt på plats. Om det är ett bötesbrott och den misstänkte erkänner så får hen direkt skriva på ett förhandsgodkännande för ett strafföreläggande och ärendet går direkt vidare till åklagaren.

Fakta om snabbare lagföring

Snabbare lagföring är ett samarbete mellan Polismyndigheten, Åklagarmyndigheten, Domstolsverket, tingsrätterna, Rättsmedicinalverket och Kriminalvården där alla myndigheter samverkar i hela lagföringskedjan med det gemensamma målet snabb prövning. Metoden kan användas vid brott av enkel beskaffenhet där den misstänkta personen är över 18 år och anträffas på brottsplatsen. Polis utreder brottet direkt på plats och den misstänkta får en tillgänglighetsdelgivning direkt i handen av polisen. Där framgår när åtalshandlingarna blir klara i tingsrätten och ett preliminärt datum för rättegång.

Läs mer om Snabbare lagföring - polisens arbete