Sök
Stäng Meny

Polisen och Försvarsmakten i dialog om stöd

För att få hjälp i kampen mot den systemhotande brottsligheten har Polismyndigheten hemställt om stöd från Försvarsmakten inom olika områden.

Försvaret analyserar vår hemställan, och i direkt samverkan med dem ska vi komma fram till en så bra lösning som möjligt. Det handlar bland annat om när i tid stödet ska genomföras, vilka uppdrag som kan bli aktuella, vilken ledningsstruktur som gäller och hur information ska hanteras.

Försvarsmakten och Polismyndigheten samarbetar redan i dag i en rad frågor som ett led i att använda samhällets samlade resurser på bästa sätt. Regeringen har gett de båda myndigheterna i uppdrag att omgående fördjupa detta samarbete för att tillsammans kunna arbeta ännu mer effektivt mot den organiserade brottsligheten och gängkriminaliteten.

När det gäller den nya utredning som regeringen under torsdagen fattade beslut om, och som handlar om att ytterligare stärka polisens förmåga, återkommer såväl Polismyndigheten som Försvarsmakten i frågan. I nuläget kommer myndigheterna att lämna eventuella synpunkter och kommentarer till utredaren.

Relaterad information:

Så ska polisen bryta eskaleringen av det grova våldet 

Så ser gängkriminaliteten ut idag

Världen har blivit mer tillgänglig och den utvecklingen underlättar även för den kriminella miljön. I och med digitalisering, globalisering och förenklad distribution kan kriminella aktörer, som tidigare var beroende av gängen i storstäderna, nu självständigt föra in och sälja narkotika.

Den organiserade brottsligheten är i grunden affärsmässig med syfte att generera stora vinster till personer högt upp i en hierarkisk struktur. Gängen är kopplade till narkotikahandeln, först den nationella, som i sin tur är kopplat till den internationella. Därmed har den lokala narkotikahandeln i en liten stad, också en koppling till handeln i större städer.