Sök
Stäng Meny

Samordnat center mot brottslighet ger en större verktygslåda

Poliser letar efter föremål i ett saksök under kvällstid.

Det samordnade centret ger ökade möjligheter för myndighetssamverkan. Bild: Polisen

Människohandel, exploatering, skattebrott och dåliga arbetsvillkor. Det är exempel på systematiska och systemhotande regelöverträdelser som på sikt är en säkerhetsfråga - inte bara för arbetstagarna utan samhället i stort då det snedvrider konkurrensen.

Arbetslivskriminalitetscenter (AKC) har nu funnits i snart fyra månader med syfte att bekämpa just detta. AKC är ett samarbete mellan nio myndigheter som var och en har sin egen representant med i centret. Samordnande myndighet är Arbetsmiljöverket.

Arbetssättet är inte nytt. Myndighetsgemensamt samarbete har Polismyndigheten och de andra myndigheterna sysslat med väldigt länge, men nu har det alltså formaliserats.

– Man kan se det som att det är en arbetsplats nu. Förr var det mer ett mötesforum som vi jobbade i men nu är det en rent fysisk plats att samlas på, säger Magdalena Lennmarken, samordnare på NOA.

Lennmarken brinner för att stoppa det systematiska fusket på arbetsplatser av flera anledningar. Inte minst då det visar sig att arbetsplatser med brister på en punkt inte sällan har brister på flera andra. Det är inte heller allt för ovanligt att företag sysslar med penningtvätt och annan brottslig handling.

– Det händer ju att vi hittar både narkotika och annat vid kontrollerna. Det är ett jätteviktigt brottsförebyggande arbete vi gör, inte bara från polisens sida utan alla myndigheterna tillsammans. Det kan röra sig om att hjälpa arbetstagare som är utsatta för människoexploatering av olika slag och personer som arbetar under vidriga villkor, säger hon.

Lokal operativ samverkan ger resultat

Ett exempel på samarbetet är ett tillslag och LOS-insats som genomfördes i Mjölby för cirka ett år sedan. LOS står för lokal operativ samverkan och är ett samarbete mellan så väl polisen som andra myndigheter på lokal nivå. Kontrollen gällde ett flertal bilfirmor och renderade i brister på många punkter.

– Vi bedrev en förundersökning där vi kunde se att flera verkstäder var länkade och där vi skulle verkställa husrannsakningar. I kombination till detta bjöd vi in myndigheter till en LOS-insats för att på så sätt få mer effekt, säger Joni Lahdo, operativ samordnare lokalpolisområde linköping.

Det polisiära resultatet blev bland annat brott mot utlänningslagen, narkotikabrott och penningtvättbrott. Utöver det hade Arbetsmiljöverket anmärkningar på 26 punkter, Skatteverket gjorde en del fynd och Kronofogdemyndigheten kunde beslagta fordon. Det är bara några av de åtgärder som vidtogs efter kontrollen.

I regel utförs kontroller oanmält för att inte arbetsgivaren ska kunna maskera resultaten genom att vara förvarnad.

Lyckad insats

I förra veckan genomfördes en LOS-insats på flera företag runt om i Linköping. På plats var Skatteverket, Linköpings kommun, Arbetsmiljöverket och polisen.

 Vi var där bland annat på en handräckning för att hjälpa de andra att genomföra sina kontroller på ett tryggt och säkert sätt, men också för att bedriva egen kontroll säger LOS-samordnare Joni Lahdo.

För polisens sida hittade man denna gång dubbla narkotikabrott samt narkotikabeslag.

– Jag är nöjd med insatsen, säger insatsledare Ida, och berättar att man också stoppade en person som var på väg att köra drograttfull.

– Det känns alltid meningsfullt när man gör skillnad. Det är det som är så viktigt, säger hon.

– Hade inte vi varit där hade den här personen kunnat köra bil påverkad.

För Arbetsmiljöverket landade det i minst två sanktionsavgifter och tre förbud efter kontrollen. Även kommunen hittade en del brister gällande bland annat bristande kemikaliehantering samt rengöring och underhåll.

– Man har ju olika verktygslådor. Vi jobbar tillsammans med andra myndigheter för att hitta saker som inte är bra, säger Ida Helmetschläger om LOS-insatsen.

AKC och LOS är tätt sammanlänkade med varandra varpå AKC kan vara behjälpligt både inför och efter insatser av LOS-karaktär. Man kan säga att AKC jobbar regionalt och LOS innefattar varje enskilt lokalpolisområde. I kort handlar det om att korta handläggningstider, samarbeta närmare med varandra och hjälpas åt med det man gör bäst.

– Dels så behöver en del andra aktörer vår hjälp när det kommer till att gå in på vissa arbetsplatser. Alla är inte trevliga och våld och hot kan förekomma, säger Magdalena Lennmarken.  

– Det här är också ett problem som tenderar att bli värre.

Fler tips inkommer

Innan AKC kom till arbetade myndigheterna gemensamt i regeringsuppdraget, men i och med bildandet av centren har arbetet blivit mer formaliserat. AKC som sådant har alltså gjort samarbetet enklare. Sekretessmässigt finns dock fortfarande vissa problem.

– Det finns en problematik men vi jobbar med den, säger Magdalena Lennmarken, samordnare på AKC.

Alla myndigheterna och aktörerna i AKC har möjlighet att tycka till och komma med förslag på branscher och företag att kontrollera.

Men sedan AKC startades har också fler tips kommit in från externt håll.

– Det verkar som att man fått upp ögonen för att vi finns, säger Magdalena Lennmarken.

– Det är ju väldigt positivt. Vi emottar alla tips om verksamheter som borde kontrolleras, säger hon.

Arbetslivskriminalitet – tipsa polisen

Har du tips på verksamheter som borde vara forum för en myndighetsgemensam kontroll? Då kan du lämna ditt tips på polisen.se. 

Arbetslivskriminalitet – tipsa polisen