Sök
Stäng Meny

Trafikvecka med fokus brott på väg

Mellan den 9 och 15 oktober genomför polisen återigen en trafikvecka, den här gången i syfte att upptäcka kriminella i trafiken.

Inriktningen för trafikveckan kallas brott på väg. Utgångspunkten är att alla kriminella behöver använda vägnätet för att transportera till exempel vapen, ammunition, stöldgods och narkotika från en plats till en annan.

– Alla färdas på vägarna, även kriminella. Det ger oss en utmärkt möjlighet att genom fordonskontroller stoppa dem och att hitta det de transporterar, för det finns i bilen. Vi upptäcker också efterlysta personer, säger Ursula Edström, trafikstrateg vid polisen.

Så här görs kontrollerna

Vid en trafikkontroll utförs vid behov utlänningskontroller och kontroller mot polisens datasystem. För att nå ett så bra resultat som möjligt samverkar polisen med både interna och ibland även externa experter. Givetvis kontrolleras också körkortsbehörigheter.

– Den nationella trafikveckan brott på väg är en möjlighet för polisen att kraftsamla för att förebygga, förhindra och upptäcka brott som sker i eller i anslutning till vägtrafikmiljön. Sedan får man inte glömma att det här arbetet fortsätter även efter trafikveckan, som en del i det dagliga polisarbetet, berättar Ursula Edström.

Tipsa polisen

Iakttar du något misstänkt, kontakta polisen via 114 14. I en akut situation ska du ringa 112. Kom ihåg att lämna så mycket information som möjligt.

Om polisens trafikveckor

Varje år genomför polisen tio trafikveckor med olika fokus som hastighet, nykterhet, brott på väg och yrkestrafik som ett led i trafiksäkerhetsarbetet. Syftet är att uppnå målen i Nollvisionen, att ingen ska dö eller skadas allvarligt i trafikmiljön. Mellan den 9 och 15 oktober ligger fokus på brott på väg.

Läs mer om polisens arbete i trafiken: https://polisen.se/om-polisen/polisens-arbete/trafikbrott/