Sök
Stäng Meny

Polisen beslutar om kamerabevakning med UAS i Uppsala

Karta över Uppsala där det är möjligt för polisen att kamerabevaka med UAS.

Karta över Uppsala där det är möjligt för polisen att kamerabevaka med UAS. De blå fälten visar områden där det sedan tidigare funnits beslut om UAS-bevakning. Bild: Polisen

Polismyndigheten har beslutat om utökad kamerabevakning med UAS, drönare, i Uppsala. Bevakningen görs i trygghetsskapande- och brottsförebyggande syfte.

Polisen har tagit beslut om att vid behov kunna bedriva kamerabevakning med UAS, drönare, i Uppsala tätort (se karta) under dygnets alla timmar och dagar i veckan.

Syftet med kamerabevakningen med UAS i Uppsala är att förebygga, förhindra och upptäcka brott, samt underlätta och möjliggöra utredning och bevisning av inträffade brott. Kamerorna är ett komplement till polisens övriga verksamhet i områdena såsom patrullering och annan trygghetsskapande verksamhet.

Beslutet gäller från 16 oktober och tre månader framåt.

Om kamerabevakning med fast kamera och UAS

Polisen har rätt att kamerabevaka en brottutsatt plats med UAS om det finns risk för brottslig verksamhet. Syftet med bevakningen är att förebygga, förhindra eller upptäcka brott på en brottsutsatt plats och säkerställa den allmänna ordningen och säkerheten.

Polisen filmar dock inte särskilt integritetskänsliga platser så som bostäder.

Polisen har också rätt att använda filmmaterialet i utrednings- och lagföringsarbetet. Materialet kan komma att användas som bevismaterial i en rättegång.

Polisens behandling av personuppgifter