Sök
Stäng Meny

Är du trygg i Falkenbergs kommun?

Nu kan du som bor i Falkenbergs kommun berätta hur du upplever din närmiljö. Vi inom polisen och kommunen vill gärna veta vad du tycker för att vi ska kunna arbeta gemensamt med att öka tryggheten i kommunen.

I den årliga trygghetsenkäten ställer kommunen tillsammans med polisen, frågor om tryggheten där du bor. Förra året fick vi in 870 svar.

– Vi hoppas såklart att vi får in många svar även i år. Svaren ger en bra bild av var och när vi behöver sätta in trygghetsskapande åtgärder, säger Anneli Svensson, kommunpolis i Falkenberg.

Trygghetsvandringar på Vallarna

I enkäten får du bland annat svara på frågor om hur du upplever tryggheten i hemmet, i bostadsområdet och i kommunen, om platser som du undviker och om vilka brott du är rädd att bli utsatt för.

– Svaren från tidigare enkäter har bland annat lett till att vi genomfört trygghetsvandringar på Vallarna, säger Erika Erlingson, utvecklingsledare, Falkenbergs kommun.

En av grunderna för medborgarlöftet

Medborgarlöftet är ett löfte från kommunen och polisen som innehåller konkreta åtgärder för att förebygga brott och öka tryggheten för dig som bor i kommunen.

– När vi tar fram medborgarlöftet analyserar vi de svar vi fått in via trygghetsenkäten samt hur den aktuella lägesbilden för kommunen ser ut, därefter fattar vi beslut om åtgärder, säger Anneli Svensson, kommunpolis i Falkenberg.

Nytt medborgarlöfte

I början av 2024 ska kommunstyrelsen och lokalpolisområdeschefen besluta om det nya medborgarlöftet.

Medborgarlöften är ett sätt att arbeta med brottsförebyggande insatser utifrån invånarnas upplevelser och det tas fram på liknande sätt i alla kommuner.

Enkäten öppnar den 1 september och är öppen i en månad – fram till den 30 september.

Här kommer du till enkäten