Sök
Stäng Meny

Beslut om kameraövervakning med UAS utanför Smidjegrav arena i Mora

Karta över det område som beslutet om kamerabevakning gäller. Kameraövervakning kan komma att ske omkring Smidjegrav arena (utomhus) och nära omgivning.

Karta över det område som beslutet om kamerabevakning gäller. Kameraövervakning kan komma att ske utanför Smidjegrav arena (utomhus) och nära omgivning. Bild: Polismyndigheten

Polisen har fattat beslut om kameraövervakning med UAS/drönare utanför Smidjegrav arena i Mora den 22 september klockan 15:00 – 23:00.

Den 22 september 2023 spelas en ishockeymatch mellan Mora IK och Södertälje SK. Matchen spelas i Smidjegrav arena i Mora.

Med anledning av detta har Polismyndigheten tagit beslut om att övervaka Smidjegrav arena (utomhus) och nära omgivning med UAS, obemannade luftfartygssystem – Unmanned Aircraft System, under den aktuella tiden. Av bifogad kartbild framgår vilket område som är aktuellt.

Syftet med bevakningen

Syftet med bevakningen är att förebygga, förhindra eller upptäcka brottslig verksamhet eller utreda eller lagföra brott på en brottsutsatt plats eller på en annan plats där det av särskild anledning finns risk för angrepp på någons liv, hälsa eller trygghet eller på egendom, samt förebygga, förhindra eller upptäcka störningar av allmän ordning och säkerhet eller begränsa verkningarna av sådana störningar.

Kameraövervakningen görs för att skapa trygghet för besökare men även att upptäcka rörelser hos individer och folksamlingar och sedermera säkra bevis vid misstänkta brott, framförallt mot person.

Tider för bevakningen

Kamraövervakningen kommer att bedrivas den 22 september 2023 klockan 15:00 - 23:00.

Allmänheten informeras om kamerabevakning med UAS genom skyltning på plats och genom publicering på Polismyndighetens hemsida innan bevakningen påbörjas.

UAS-operatören får inte filma in i de bostadslägenheter eller andra integritetskänsliga utrymmen som finns i området utan enbart filma allmänna platser såsom öppna ytor och grönområden dit allmänheten har tillträde.

Beslut om UAS har fattats av Polismyndigheten och grundar sig främst på bestämmelser i Kamerabevakningslagen.

Kontaktperson för eventuella frågor från media är Mikael Hellberg (010 56 71769) och Stefan Lund (072-546 42 85), lokalpolisområde Mora.

Kamerabevakning med UAS

Polisen har rätt att använda kamerabevakning på en plats dit allmänheten har tillträde om intresset av bevakningen väger tyngre än den enskildes intresse av att inte bli bevakad. När bedömningen om kameraövervakning görs tas särskild hänsyn till om bevakningen behövs för att förebygga, förhindra eller upptäcka brottslig verksamhet. Hänsyn tas även till om bevakningen görs för att utreda eller lagföra brott eller på en plats där det finns särskild anledning för risk för angrepp på någons liv, hälsa, trygghet eller på egendom. Polisen har rätt att kamerabevaka i syfte att upprätthålla allmän ordning och säkerhet.

Filmmaterialet får polisen använda i utrednings- och lagföringsarbete. Materialet kan komma att användas som bevismaterial i en rättegång, vilket kan vara avgörande om det till exempel saknas vittnen.

Beslutet om kamerabevakning ger inte polisen rätt att filma in i bostäder eller på andra integritetskränkande platser, utan endast på platser som är allmänna. Polisens drönare flyger i regel på höga höjder där ingen personidentifiering sker.

Läs mer om hur polisen behandlar personuppgifter.