Sök
Stäng Meny

Kamerabevakning av Dalregementsområdet i Falun under Regementets dag

Karta över aktuellt område.

Området inom den röda markeringen kommer att bevakas med UAS.

Polisen kommer att kamerabevaka delar av Dalregementsområdet i Falun med UAS i samband med Regementets dag den 17 september.

Polismyndigheten har fattat beslut om att kamerabevaka delar av Dalregementsområdet i Falun med UAS i samband med Regementets dag som äger rum den 17 september. Berörda områden framgår av bilden ovan. Beslutet gäller den 17 september mellan klockan 10.00 till 17.00. 

Syftet är att förebygga, förhindra och upptäcka brott samt underlätta och möjliggöra utredning och bevisning av inträffade brott.

Om kameraövervakning med UAS

UAS står för unmanned aerial system vilket är polisens system för obemannade flygfarkoster.

Polismyndigheten har rätt att under viss tid bedriva kamerabevakning av en plats dit allmänheten har tillträde, om det av särskild anledning finns risk för allvarlig brottslighet och syftet med bevakningen är att förebygga, förhindra eller upptäcka sådan brottslig verksamhet eller utreda eller lagföra sådana brott.

Polisen har också rätt att använda filmmaterial i utrednings- och lagföringsarbete. Materialet kan komma att användas som bevismaterial i en rättegång, vilket kan vara avgörande om det till exempel saknas vittnen.

Läs mer om hur polisen behandlar personuppgifter.