Sök

Nu går det att få registerutdraget till sin digitala brevlåda

Barn i fotbollskläder sitter med ryggen mot kameran intill en fotbollsplan.

För att jobba med barn och unga behövs ett registerutdrag som nu går att få digitalt. Bild: Most photos

Utdrag från polisens belastningsregister är en del i att skapa en trygg och säker miljö för barn och ungdomar. Nu går det att få registerutdraget till sin digitala brevlåda. Utdraget kan sedan kontrolleras via polisens kontrolltjänst.

Förra året gjordes över en miljon registerutdrag. I år bedöms de bli ännu fler. Merparten görs av privatpersoner inför en anställning på till exempel en skola, förskola, HVB-hem eller som ledare eller tränare i en idrotts- eller fritidsförening.

– En arbetsgivares eller förenings kontroll av utdraget är en viktig del i att skapa en trygg och säker miljö för barn och ungdomar, i skolan, på fritiden och i andra sammanhang. Det är viktigt att kontrollen görs och att man har tydliga rutiner för det, säger Hanna Fjellborg, gruppchef på polisens rättsavdelning.

Digitala utdrag ökar tillgängligheten

Tidigare har man enbart kunnat få registerutdrag på papper hem i brevlådan. Nu är det möjligt att få de flesta typer av utdrag som digital post till sin digitala brevlåda. Något som ökar tillgängligheten – utdraget finns hela tiden några knapptryck bort och det kan enkelt visas upp eller skickas vidare via e-post samt återanvändas.

Följande typer av utdrag går att få som digital post:

  • Arbete i skola eller förskola.
  • Arbete med barn med funktionsnedsättning.
  • Arbete på HVB-hem.
  • Arbete med barn i annan verksamhet, till exempel idrotts- och fritidsföreningar.
  • Arbete med försäkringsdistribution.

Utdrag som i nuläget inte går att få som digital post är:

  • Kontroll av egna uppgifter.
  • Utdrag för utlandsändamål.

Det är enbart de utdrag som inte innehåller någon belastning, det vill säga ”tomma” utdrag, som skickas ut som digital post. De som innehåller en belastning skickas som fysisk post oavsett vad man valt.

Äktheten kan kontrolleras  

Här på polisen.se finns det en kontrolltjänst där man som arbetsgivare, förening etcetera kan kontrollera att ett digitalt registerutdrag är äkta och har utfärdats av polisen.

– Man matar in uppgifter från registerutdraget och får svar direkt om det är äkta. Det går även att spara ned resultatet. Något som arbetsgivare för HVB-hem och LSS-verksamheter, men inte övriga verksamheter, ska göra, säger Hanna Fjellborg.

Fördelar för medborgaren och polisen   

Genom att använda polisens e-tjänst för ansökan om registerutdrag och välja att få utdraget till sin digitala brevlåda blir det enklare, snabbare, säkrare och mer tillgängligt än tidigare. Samtidigt som portokostnader och miljöpåverkan minskar.

Länkar:

- Begära utdrag från belastningsregistret

- Digitalt registerutdrag

- Kontrolltjänst för digitala registerutdrag