Sök

Tillsyn av thaimassagesalonger i region Bergslagen

Myndighetsgemensamma arbetsplatskontroller på thaimassagesalonger har genomförts i region Bergslagen. Det är en del av ett större brottsförebyggande projekt som ska arbeta mot den kriminalitet och problematik som existerar inom branschen.

För att komma åt den brottslighet som kan antas pågå på thaimassagesalonger har myndigheterna på Arbetslivskriminalitetscenter genomfört arbetsplatskontroller för att med samlade verktyg verka både repressivt och brottsförebyggande. Huvudfokus har varit att verka mot företrädare som agerar oseriöst inom branschen och utnyttjar eller exploaterar människorna som arbetar där.

- Även om syftet med kontrollerna inte har varit de brottsliga delarna kopplat till sexköp, koppleri etc. har dem visat tydliga tecken på att det förekommer. Vid kontrollerna hittades kondomer och annat som typiskt sett förekommer i samband med sexuella handlingar, säger Per Lundbäck som är ansvarig för polisregion Bergslagens arbete mot arbetslivskriminalitet.

Lägesbilden kopplat till oseriösa thaimassagesalonger har tidigare uppmärksammats som omfattande. Polismyndigheten släppte under 2023 rapporten ”Varför tog ni just oss? Alla håller ju på med det!”. I rapporten framkommer det att det finns ungefär 2000 thaimassagesalonger i Sverige. Av dessa uppskattas 80 % erbjuda sexuella tjänster, det vill säga fyra av fem salonger.

Det myndigheterna har kunnat konstatera vid arbetsplatskontrollerna är att problembilden i polisregion Bergslagen inte avviker från den nationella som beskrivs i rapporten. Bland annat är arbetsmiljön på många salonger undermålig. Lokalerna är ofta mycket begränsade och inte lämpade för verksamheten med bland annat mögel i källare, dålig ventilation samt avsaknad av möjlighet till tvätt- och duschmöjlighet för kunder och anställda. Brist på utrymningsvägar, brandskydd och användande av icke godkända produkter konstaterades också. På flera salonger hittades tecken på att personer bodde i lokalerna.

Arbetsplatskontrollerna har bland annat lett till ärenden som brott mot arbetstidslagstiftning, miljösanktionsavgifter, bygglovsärenden, flera anmärkningar mot brandskyddet, narkotikabrott, illegal arbetskraft och folkbokföringsbrott. Fortsatta ärenden kommer att drivas av myndigheterna med krav på åtgärder eller sanktionsavgifter.

Ett gemensamt arbete mot arbetslivskriminalitet

Det är nio myndigheter som samverkar i uppdraget mot arbetslivskriminalitet

(Arbetsmiljöverket, Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan, Ekobrottsmyndigheten, Migrationsverket, Skatteverket, Polisen, Jämnställdhetsmyndigheten och Åklagarmyndigheten). Arbetsplatskontrollerna som nu genomförts har planerats och genomförts av Arbetslivskriminalitetcentret som finns geografiskt placerade i Örebro. De genomfördes tillsammans med Länsstyrelserna som har ett brottsförebyggande uppdrag där de bistått med både kompetens och kontakter för att kunna genomföra tillsynerna. Vid arbetsplatskontrollerna har, förutom Polismyndigheten, även Arbetsmiljöverket, Skatteverket och Jämställdhetsmyndigheten deltagit. Ytterligare samverkande aktörer som deltagit under kontrollerna var räddningstjänsten i Örebro och Karlstad, Örebro kommun och Kronofogden. Thaimassagesalongerna som inspekterats har varit slumpmässigt utvalda och arbetsplatskontrollerna har genomförts oannonserat.

En del av problematiken att det finns många oseriösa thaimassagesalonger är att det inte krävs varken anmälningsplikt eller tillstånd för att driva massageverksamhet. Därför är det svårt att kontrollera hur många salonger det finns och var de finns. Olika myndigheter ansvarar för olika delar av tillsyn, vilket försvårar ytterligare.

- Att genomföra gemensamma kontroller inom regeringsuppdraget mot arbetslivskriminalitet har varit en stor framgång i tillsynsarbetet. Vid de gemensamma kontrollerna samlas myndigheternas olika verktygslådor vid en och samma kontroll för att med gemensam kraft få större genomslag att stoppa oseriösa aktörer inom branschen, säger Per Lundbäck.

Pressfrågor

Per Lundbäck finns tillgänglig för frågor från media idag onsdag den 17 april 2024 mellan klockan 15-16 och i morgon den 18 april 2024 mellan klockan 10-12 på telefonnummer 010 - 567 33 64.

Arbetslivskriminalitet

Människohandel, människoexploatering, farliga arbetsmiljöer och svarta löner är alla exempel på arbetslivskriminalitet. Det handlar om företag eller organisationer som medvetet bryter mot regler i arbetslivet.

Arbetslivskriminalitet är ett allvarligt samhällsproblem och en stor inkomstkälla för den organiserade brottsligheten. Den leder till att seriösa företag konkurreras ut av oseriösa företag. Arbetslivskriminalitet innebär också i sin allvarligaste form att människor utnyttjas och exploateras i arbetet och att offentliga medel riskerar att hamna i kriminella händer.

Vad är arbetslivskriminalitet?

Det här kan du göra för att stoppa arbetslivskriminalitet (information hos annan myndighet).

Arbetslivskriminalitetscenter

Regionala center mot arbetslivskriminalitet finns i samtliga polisregioner och är ett regeringsuppdrag. Centren bedriver både strategiskt och operativt arbete och fungerar som ett nav för myndigheternas arbete mot arbetslivskriminalitet, och syftar till att underlätta planering, genomförande och uppföljning av myndighetsgemensamma arbetsplatskontroller och andra gemensamma aktiviteter.