Sök

Stoppa unga från att rekryteras in i kriminalitet

Fotografi av en polis i uniform och en annan vuxen som pratar med en ung människa som har ryggen mot kameran. Utomhus.

Som förälder, syskon eller anhörig är det inte så lätt att veta om ett barn utnyttjas av kriminella, men det finns en del varningssignaler som man kan se upp med.

Polismyndigheten i region Bergslagen jobbar dagligdags med ungdomar i Dalarna, Värmland och Örebro län och framför allt med de ungdomar som riskerar att hamna i kriminalitet eller redan har hamnat i det. Det kan då handla om individer i 10–12 årsåldern.

Ur de kriminellas synvinkel finns flera fördelar med att rekrytera unga. Ett barn kontrolleras inte av polisen på samma sätt som en vuxen. En ung person kan vara lättare att påverka och utnyttja. Ett barn har inte heller samma konsekvenstänk som en vuxen.  

Barn kan utnyttjas av kriminella på olika sätt. Det kan handla om enklare uppgifter som att hålla utkik efter polisen men det kan också vara saker som att utföra grova våldsbrott.

Just nu sitter cirka 50 personer som hör hemma i polisregion Bergslagen frihetsberövade runt om i Sverige. De är misstänkta för förberedelse eller för att ha genomfört grova våldsbrott med koppling till kriminella nätverk. Av de frihetsberövade eller omhändertagna är majoriteten under 20 år. De yngsta har ännu inte kommit in i tonåren.

- Vi ser en oroande utveckling vad gäller unga som utnyttjas av kriminella till att utföra grova våldsbrott. Där behöver hela samhället och föräldrar kliva in och ta ett större ansvar. Det som är positivt är att vi i allt större utsträckning stoppar de unga innan de hinner begå våldsbrotten, säger Patrick Ungsäter, regionpolischef i polisregion Bergslagen.

Sedan hösten 2023 finns ett material framtaget som polisen och länsstyrelserna har tagit fram som kallas för ”Gängsnacket”. Arbete pågår just nu i de olika kommunerna kring den här frågan och nu genomför polisregion Bergslagen en kampanj i sina sociala medier riktat mot föräldrar och andra vuxna som är oroliga för sina barn eller andra närstående.

Det finns en hel del varningstecken som föräldrar kan tänka på:

Var uppmärksam på om barnet:

  • Om barnet ljuger eller verkar dölja saker
  • Börjar umgås med nya, äldre ungdomar eller vuxna
  • Har nya kläder eller ny telefon
  • Slutar be om pengar eller verkar ha mer egna pengar
  • Skickar eller tar emot misstänkta många eller stora mängder pengar (via swish eller konto)
  • Börjar ha två mobiler
  • Uttrycker sig annorlunda, nya åsikter eller värderingar.

Läs mer på sidan Så rekryteras barn och unga in i kriminalitet

Den 1 juli 2023 började en ny lag gälla som säger att det är straffbart att involvera barn och ungdomar i brottslig verksamhet. Om man tror att ett barn blir utnyttjat för kriminella handlingar är det därför viktigt att polisanmäla det.

Om man misstänker att ditt barn eller någon du bryr dig om är på väg att dras in i en kriminell miljö, går det att tipsa polisen genom vårt tipsformulär. Du kan också ringa 114 14. I talsvaret, säg ”tips” för att komma vidare. Du kan vara anonym.

Tipsformulär region Bergslagen

Mediekontakter

Tjänstgörande presskommunikatör: 010-569 46 00

Kommunpolis Borlänge

Erik Gatu, 010 – 567 22 82, erik.gatu@polisen.se

Kommunpolis Karlstad

Ida Hasselroth, 070-227 54 93

Ungdomsgruppen Örebro

Alexander Masson, 072-734 68 50.