Sök

Kamerabevakning med drönare under Avestafestivalen

Upptagningsområde för kamerabevakning i Avesta centrum.

Upptagningsområde för kamerabevakning i Avesta centrum. Bild: Polismyndigheten

Polisen har fattat beslut om kameraövervakning med drönare över delar av Avesta centrum mellan den 31 maj till 2 juni.

Avestafestivalen är ett årligt återkommande evenemang i Avesta centrum som normalt inträffar den sista helgen i maj. Festivalen innehåller barnunderhållning, musikuppträdanden, tivoli och övriga händelser. 

Av tidigare erfarenhet brukar biltrafiken öka runt Dalahästens handelsområde i samband med festivalen. Festivalen väntas medföra att en stor mängd människor samlas på ytor som inte utformats för sådan användning, vilket medför svårigheter för framkomlighet för polis och annan blåljuspersonal vid eventuella incidenter. Det finns därför behov av kamerabevakning i centrala Avesta varav Polismyndigheten beslutat att bedriva kamerabevakning med stöd av 14 a § kamerabevakningslagen (2018:1200), KBL, den aktuella tiden.

Områden för bevakningen

Avesta centrum, se kartbild för upptagningsområdet.

Tider för bevakningen

2024-05-31 kl. 10:00 – 2024-06-01 kl.04:00
2024-06-01 kl. 10:00 – 2024-06-02 kl. 04:00
2024-06-02 kl. 10.00 – 2024-06-02 kl 17.00

Syftet med bevakningen

Syftet med bevakningen är att förebygga, förhindra eller upptäcka brottslig verksamhet, utreda eller lagföra brott samt upprätthålla allmän ordning och säkerhet. Det ger även Polismyndigheten bättre förutsättningar för att leda och fördela polisiära resurser och öka den upplevda som den faktiska tryggheten på platserna för kamerabevakningen.

Om kamerabevakning med drönare

  • Drönare, kan även benämnas som UAS eller unmanned aerial system, är polisens system för obemannade flygfarkoster.
  • Polisen har rätt att använda kamerabevakning på en plats dit allmänheten har tillträde om intresset av bevakningen väger tyngre än den enskildes intresse av att inte bli bevakad. När bedömningen om kameraövervakning görs tas särskild hänsyn till om bevakningen behövs för att förebygga, förhindra eller upptäcka brottslig verksamhet. Hänsyn tas även till om bevakningen görs för att utreda eller lagföra brott eller på en plats där det finns särskild anledning för risk för angrepp på någons liv, hälsa, trygghet eller på egendom. Polisen har även rätt att kamerabevaka i syfte att upprätthålla allmän ordning och säkerhet.
  • Filmmaterialet får polisen använda i utrednings- och lagföringsarbete. Materialet kan komma att användas som bevismaterial i en rättegång, vilket kan vara avgörande om det till exempel saknas vittnen.
  • Beslutet om kamerabevakning ger inte polisen rätt att filma in i bostäder eller på andra integritetskränkande platser, utan endast på platser som är allmänna. Polisens drönare flyger i regel på höga höjder där ingen personidentifiering sker.
  • Läs mer om hur polisen behandlar personuppgifter.