Sök

Kamerabevakning med drönare under Avestafestivalen

Upptagningsområde för kamerabevakning i Avesta centrum.

Upptagningsområde för kamerabevakning i Avesta centrum. Bild: Polismyndigheten

Polisen har fattat beslut om kameraövervakning med drönare över delar av Avesta centrum mellan den 31 maj till 2 juni.

Avestafestivalen är ett årligt återkommande evenemang i Avesta centrum som normalt inträffar den sista helgen i maj. Festivalen innehåller barnunderhållning, musikuppträdanden, tivoli och övriga händelser. 

Av tidigare erfarenhet brukar biltrafiken öka runt Dalahästens handelsområde i samband med festivalen. Festivalen väntas medföra att en stor mängd människor samlas på ytor som inte utformats för sådan användning, vilket medför svårigheter för framkomlighet för polis och annan blåljuspersonal vid eventuella incidenter. Det finns därför behov av kamerabevakning i centrala Avesta varav Polismyndigheten beslutat att bedriva kamerabevakning med stöd av 14 a § kamerabevakningslagen (2018:1200), KBL, den aktuella tiden.

Områden för bevakningen

Avesta centrum, se kartbild för upptagningsområdet.

Tider för bevakningen

2024-05-31 kl. 10:00 – 2024-06-01 kl.04:00
2024-06-01 kl. 10:00 – 2024-06-02 kl. 04:00
2024-06-02 kl. 10.00 – 2024-06-02 kl 17.00

Syftet med bevakningen

Syftet med bevakningen är att förebygga, förhindra eller upptäcka brottslig verksamhet, utreda eller lagföra brott samt upprätthålla allmän ordning och säkerhet. Det ger även Polismyndigheten bättre förutsättningar för att leda och fördela polisiära resurser och öka den upplevda som den faktiska tryggheten på platserna för kamerabevakningen.

Kamerabevakning med drönare

  • Drönare, kan även benämnas som UAS eller unmanned aerial system, är polisens system för obemannade flygfarkoster.
  • Polismyndigheten har rätt att under viss tid bedriva kamerabevakning av en plats dit allmänheten har tillträde, om det av särskild anledning finns risk för allvarlig brottslighet och syftet med bevakningen är att förebygga, förhindra eller upptäcka sådan brottslig verksamhet eller utreda eller lagföra sådana brott.
  • Polisen har också rätt att använda filmmaterial i utrednings- och lagföringsarbete. Materialet kan komma att användas som bevismaterial i en rättegång, vilket kan vara avgörande om det till exempel saknas vittnen.
  • Läs mer om hur polisen behandlar personuppgifter.