Sök

Kamerabevakning med drönare (UAS) i Kil och Charlottenberg

Polisen har fattat beslut om kameraövervakning med drönare (UAS) i Kil och Charlottenberg den 30-31 mars 2024.

Cruising på påskafton som går mellan Kil och Charlottenberg är en årlig tradition som pågått i över 30 år. Evenemanget lockar stor publik och har som regel medfört ett stort intag av alkohol. Det som erfarenhetsmässigt utmärker problematiken kopplat till cruisingen är olika typer av ordningsstörningar och våldsbrott, i många fall kopplat till berusning och trängsel. Därför har Polismyndigheten beslutat att bedriva kamerabevakning med stöd av 14 a § kamerabevakningslagen (2018:1200), KBL, den aktuella tiden.

Områden för bevakningen

Karta för UAS-bevakning, Kil

Karta för UAS-bevakning, Kil

Storgatan i Kil mellan rondell Storgatan/Karllundsgatan och rondell Storgatan/Stenåsvägen samt handelsområde/stationsområde mellan Storgatan och Järnvägen utefter ovan sträcka.

Karta för UAS-bevakning, Charlottenberg

Karta för UAS-bevakning, Charlottenberg

RV61 mellan Charlottenbergs handelspark och Charlottenbergs shoppingcenter nord. Parkeringar tillhörande Charlottenbergs shoppingcenter, Charlottenbergs shoppingcenter nord, Biltema Charlottenberg, Cirkle K Charlottenberg, parkering Charlottenbergs ishall och parkering Burger King Charlottenberg/Charlottenbergs gränsverkstad. Charlottenbergsvägen, Östra järnvägsgatan samt Storgatan mellan Östra järnvägsgatan och korsning Charlottenbergsvägen/Storgatan.

Drönaren får inte filma in i de bostadslägenheter eller andra integritetskänsliga utrymmen som finns i området utan enbart filma allmänna platser såsom öppna ytor och grönområden dit allmänheten har tillträde.

Tider för bevakningen

Upptagningsområde Kil: Från och med den 30 mars klockan 09:00 till och med klockan 14:00.

Upptagningsområde Charlottenberg: Från och med den 30 mars klockan 12:00 till och med den 31 mars 02:00.

Syftet med bevakningen

Syftet med bevakningen är att förebygga, förhindra eller upptäcka brottslig verksamhet, utreda eller lagföra brott samt upprätthålla allmän ordning och säkerhet. Det ger även polismyndigheten bättre förutsättningar för att leda och fördela polisiära resurser och öka den upplevda som den faktiska tryggheten på platserna för kamerabevakningen.

Kamerabevakning med drönare (UAS)

Polisen har rätt att använda kamerabevakning på en plats dit allmänheten har tillträde om intresset av bevakningen väger tyngre än den enskildes intresse av att inte bli bevakad. När bedömningen om kameraövervakning görs tas särskild hänsyn till om bevakningen behövs för att förebygga, förhindra eller upptäcka brottslig verksamhet. Hänsyn tas även till om bevakningen görs för att utreda eller lagföra brott eller på en plats där det finns särskild anledning för risk för angrepp på någons liv, hälsa, trygghet eller på egendom. Polisen har rätt att kamerabevaka i syfte att upprätthålla allmän ordning och säkerhet.

Filmmaterialet får polisen använda i utrednings- och lagföringsarbete. Materialet kan komma att användas som bevismaterial i en rättegång, vilket kan vara avgörande om det till exempel saknas vittnen.

Beslutet om kamerabevakning ger inte polisen rätt att filma in i bostäder eller på andra integritetskränkande platser, utan endast på platser som är allmänna. Polisens drönare flyger i regel på höga höjder där ingen personidentifiering sker.

Läs mer om hur polisen behandlar personuppgifter.