Sök
Stäng Meny

Polisen beslutar om kamerabevakning med UAV i Stenhagen

Karta över Stenhagen.

Karta över området som ska kamerabevakas i Stenhagen Bild: Polisen

Polismyndigheten har beslutat om kamerabevakning med fasta kameror och UAV, drönare, i Stenhagen. Bevakningen görs i trygghetsskapande- och brottsförebyggande syfte.

Polisen har tagit beslut om att vid behov kunna bedriva kamerabevakning med fasta kameror och UAV, drönare, i Stenhagen (se karta) under dygnets alla timmar och dagar i veckan.

Syftet med kamerabevakningen med fasta kameror och UAV i Stenhagen är att förebygga, förhindra och upptäcka brott, samt underlätta och möjliggöra utredning och bevisning av inträffade brott. Kamerorna är ett komplement till polisens övriga verksamhet i området såsom patrullering och annan trygghetsskapande verksamhet.

Om kamerabevakning med UAV och fast kamera

Polisen har rätt att kamerabevaka en brottsutsatt plats om det finns risk för brottslig verksamhet. Syftet med bevakningen är att förebygga, förhindra eller upptäcka brott på en brottsutsatt plats och säkerställa den allmänna ordningen och säkerheten.

Polisen filmar dock inte särskilt integritetskänsliga platser så som bostäder.

Polisen har också rätt att använda filmmaterialet i utrednings- och lagföringsarbetet. Materialet kan komma att användas som bevismaterial i en rättegång.

Polisens behandling av personuppgifter