Sök

Allt yngre barn utsätts för internetrelaterade brott

Antalet polisanmälningar kopplat till delning av material på nätet ökar bland våra unga och brottsoffren blir yngre. Nu inleder polisen i region Mitt ett samarbete med kommuner för att sprida kunskap om brotten.

Anmälningar om internetrelaterade sexualbrott mot barn och unga har ökat det senaste året. Under våren har polisen inlett en föreläsningskampanj för yrkesverksamma inom skola, socialtjänst, elev, hälsa och fritid i de olika kommunerna i region Mitt. Under föreläsningarna berättar polisen om sin bild av problemet.

 – De som anmäler brott blir allt yngre. Vi har tidigare haft barn från årskurs 4 men ser nu att barn redan från årskurs 1 blir utsatta för brott. De blir till exempel uppmanade att skicka nakenbilder eller att penetrera sig själva. Det kan vara i utbyte mot att få pengar eller att de blir hotade till att skicka nakenbilder, säger Emma Vangstad, gruppchef internetrelaterade sexuella övergrepp mot barn (ISÖB), region Mitt.

Hittills har samarbetet mellan polis och skola påbörjats i Västerås, Sandviken och Hofors, men polisen kommer även att erbjuda föreläsningar i regionens övriga kommuner. Syftet är att ge en lägesbild av situationen, men också påpeka vikten om att diskutera ämnet hemma och i skolan.

– Det finns en okunskap bland ungdomar att de faktiskt begår ett allvarligt brott när de sprider material som är kränkande eller känsligt och där syftet är att skada någon annan. Det kan handla om nakenbilder eller sexvideos men också bilder och filmer på någon som utsätts för misshandel eller skadas i en olycka, säger Irina Ericson, gruppchef, ISÖB

Lagen om olaga integritetsintrång tar hänsyn till att de känsliga uppgifterna delats för att göra någon annan illa. Det spelar alltså ingen roll om personen från början varit med på att ta bilden eller spela in filmen.

–  Därför är det så viktigt att vi ökar medvetenheten hos skolpersonal, föräldrar och våra unga om risken att barn både begår och utsätts för de här brotten och vilka konsekvenser det kan få.

Även om anmälningarna ökat, vet polisen att det finns ett stort mörkertal. Alla varken vill eller vågar anmäla brotten. Det vill polisen ändra på. 

– Vi vill få in fler anmälningar. Barn som blir uppmanade att skicka en nakenbild behöver veta att de blir utsatta för ett brott – utnyttjande av barn för sexuell posering, antingen ett fullbordat brott eller försök, avslutar Emma.                     

Grovt brott att dela kränkande material

Det är mycket vanligt att barn och ungdomar delar bilder och filmer med varandra, via digitala plattformar som Snapchat och Tiktok eller på så kallade exposekonton. Problemet uppstår när materialet är kränkande eller förnedrande för enskilda individer. Det kan vara med sexuellt innehåll och/eller med våldsamma inslag.

Den som delar kränkande material vidare kan göra sig skyldig till allvarliga brott som barnpornografibrott, förtal eller olaga integritetsintrång. Den som uppmanar ett barn att skicka nakenbilder kan göra sig skyldig till antingen utnyttjande av barn för sexuell posering, ett fullbordat brott eller försök.

Ungdomar som fyllt 15 år kan bli polisanmälda, åtalade och dömda för brott utan att de ens förstått att det de gjort är brottsligt.