Sök

Fortsatt kamerabevakning i Västerås centrum

Aktuellt område för UAS (drönare) i Västerås centrum.

Aktuellt område för UAS (drönare) i Västerås centrum.

Bevakningen görs i trygghetsskapande- och brottsförebyggande syfte.

Polismyndigheten har beslutat om fortsatt kamerabevakning i Västerås centrum. Beslut har också tagits om att vid behov använda kamerabevakning med hjälp av UAS med kameror, så kallade drönare, i samma område. 

Som en del i lokalpolisområde Västerås brottsförebyggande och trygghetsskapande samt brottsutredande arbete kommer delar av Västerås centrum fortsatt bevakas med hjälp av fast kamera under två år framåt. Syftet är att förebygga, förhindra eller upptäcka allvarlig brottslighet samt att på ett bättre sätt kunna utreda och lagföra begångna brott. Bevakningen kommer att bedrivas som ett komplement till polisens patrullering och andra trygghetsskapande åtgärder i området.

Beslutet innebär också en möjlighet för polisen att använda UAS när det bedöms att behov finns. Kamerabevakning med UAS sker i huvudsak från hög höjd för att få en överblick över ett område.

Beslutet gäller från första maj 2024 till och med sista april 2026. Det kommer att finnas skyltar som upplyser om var kamerabevakning sker.

Om kamerabevakning med fast kamera och UAS, Unmanned Aircraft System

Polisen har rätt att kamerabevaka en brottutsatt plats om det finns risk för brottslig verksamhet. Syftet med bevakningen är att förebygga, förhindra eller upptäcka brott på en brottsutsatt plats och säkerställa den allmänna ordningen och säkerheten. Polisen har också rätt att använda filmmaterialet i utrednings- och lagföringsarbetet. Materialet kan komma att användas som bevismaterial i en rättegång.

Polisen filmar inte särskilt integritetskänsliga platser så som bostäder.

Polisens drönare flyger i regel på höga höjder där ingen personidentifiering sker.

Läs mer om hur polisen behandlar personuppgifter.