Sök
Stäng Meny

Kamerabevakning med UAS i del av Köping

Karta över del av Nygård, Köping där det är möjligt för polisen att kamerabevaka med UAS.

Karta över del av Nygård, Köping där det är möjligt för polisen att kamerabevaka med UAS. Bild: Polisen

Polismyndigheten har beslutat om kamerabevakning med UAS i Nygård, Köping.

Polisen har tagit beslut om att vid behov kunna bedriva kamerabevakning med UAS, så kallad drönare, i Nygård, Köping under dygnets alla timmar och dagar i veckan.

Syftet med kamerabevakningen är att förebygga, förhindra och upptäcka brott, samt underlätta och möjliggöra utredning och bevisning av inträffade brott. Kamerorna är ett komplement till polisens övriga verksamhet i områdena såsom patrullering och annan trygghetsskapande verksamhet.

Beslutet gäller från 8 januari.

Om kamerabevakning med fast kamera och UAS

Polisen har rätt att kamerabevaka en brottutsatt plats med UAS om det finns risk för brottslig verksamhet. Syftet med bevakningen är att förebygga, förhindra eller upptäcka brott på en brottsutsatt plats och säkerställa den allmänna ordningen och säkerheten.

Polisen filmar dock inte särskilt integritetskänsliga platser så som bostäder.

Polisen har också rätt att använda filmmaterialet i utrednings- och lagföringsarbetet. Materialet kan komma att användas som bevismaterial i en rättegång.

Polisens behandling av personuppgifter