Sök

Drönarbevakning i centrala Fagersta samt i området Kolarbyn

Kartbild över området i Fagersta som ska kamerabevakas, centrala Fagersta och Kolarbyn.

Polismyndigheten har beslutat om kamerabevakning i centrala Fagersta samt i området Kolarbyn. Kamerabevakningen kommer ske med hjälp av drönare (obemannade luftfartyg) med kameror.

Bevakningen kommer att ske insatsvis och efter en bedömning av om kamerabevakning är nödvändigt.

Syftet med bevakningen är att förebygga, förhindra och upptäcka brottslig verksamhet eller att utreda eller lagföra brott på en brottsutsatt plats. Därtill för att förebygga, förhindra eller upptäcka störningar av allmän ordning och säkerhet eller begränsa verkningar av sådana störningar.

Beslutet gäller från och med 2024-05-16 t.o.m.2024-11-16

Om kamerabevakning med fast kamera och drönare (obemannade luftfartyg)

Polisen har rätt att kamerabevaka en brottutsatt plats om det finns risk för brottslig verksamhet. Syftet med bevakningen är att förebygga, förhindra eller upptäcka brott på en brottsutsatt plats och säkerställa den allmänna ordningen och säkerheten. Polisen har också rätt att använda filmmaterialet i utrednings- och lagföringsarbetet. Materialet kan komma att användas som bevismaterial i en rättegång.

Polisen filmar inte särskilt integritetskänsliga platser så som bostäder.

Polisens drönare flyger i regel på höga höjder där ingen personidentifiering sker.

Läs mer om hur polisen behandlar personuppgifter.