Sök

Kamerabevakning i Sandviken

Aktuellt område för drönare (obemannade luftfartyg) i Sandviken.

Aktuellt område för drönare (obemannade luftfartyg) i Sandviken. Bild: Polisen

Polismyndigheten har beslutat om kamerabevakning på Nya Bruket i Sandviken. Kamerabevakningen kommer ske med hjälp av drönare (obemannade luftfartyg) med kameror.

Beslutet gäller från 2024-05-22 till och med 2024-08-22.

Kamerabevakningen används i polisens brottsförebyggande och trygghetsskapande samt brottsutredande arbete. Syftet är att förebygga, förhindra eller upptäcka allvarlig brottslighet samt att på ett bättre sätt kunna utreda och lagföra begångna brott. Bevakningen kommer att bedrivas som ett komplement till polisens patrullering och andra trygghetsskapande åtgärder i områdena.

Kamerabevakning med drönare sker i huvudsak från hög höjd för att få en överblick över ett område.

Om kamerabevakning med drönare

  • Drönare, kan även benämnas som UAS eller unmanned aerial system, är polisens system för obemannade flygfarkoster.
  • Polisen har rätt att använda kamerabevakning på en plats dit allmänheten har tillträde om intresset av bevakningen väger tyngre än den enskildes intresse av att inte bli bevakad. När bedömningen om kameraövervakning görs tas särskild hänsyn till om bevakningen behövs för att förebygga, förhindra eller upptäcka brottslig verksamhet. Hänsyn tas även till om bevakningen görs för att utreda eller lagföra brott eller på en plats där det finns särskild anledning för risk för angrepp på någons liv, hälsa, trygghet eller på egendom. Polisen har även rätt att kamerabevaka i syfte att upprätthålla allmän ordning och säkerhet.
  • Filmmaterialet får polisen använda i utrednings- och lagföringsarbete. Materialet kan komma att användas som bevismaterial i en rättegång, vilket kan vara avgörande om det till exempel saknas vittnen.
  • Beslutet om kamerabevakning ger inte polisen rätt att filma in i bostäder eller på andra integritetskränkande platser, utan endast på platser som är allmänna. Polisens drönare flyger i regel på höga höjder där ingen personidentifiering sker.
  • Läs mer om hur polisen behandlar personuppgifter.