Sök

Kamerabevakning i Sandviken

Aktuellt område för drönare (obemannade luftfartyg) i Sandviken.

Aktuellt område för drönare (obemannade luftfartyg) i Sandviken. Bild: Polisen

Polismyndigheten har beslutat om kamerabevakning på Nya Bruket i Sandviken. Kamerabevakningen kommer ske med hjälp av drönare (obemannade luftfartyg) med kameror.

Beslutet gäller från 2024-05-22 till och med 2024-08-22.

Kamerabevakningen används i polisens brottsförebyggande och trygghetsskapande samt brottsutredande arbete. Syftet är att förebygga, förhindra eller upptäcka allvarlig brottslighet samt att på ett bättre sätt kunna utreda och lagföra begångna brott. Bevakningen kommer att bedrivas som ett komplement till polisens patrullering och andra trygghetsskapande åtgärder i områdena.

Kamerabevakning med drönare sker i huvudsak från hög höjd för att få en överblick över ett område.

Kamerabevakning med drönare

  • Drönare, kan även benämnas som UAS eller unmanned aerial system, är polisens system för obemannade flygfarkoster.
  • Polismyndigheten har rätt att under viss tid bedriva kamerabevakning av en plats dit allmänheten har tillträde, om det av särskild anledning finns risk för allvarlig brottslighet och syftet med bevakningen är att förebygga, förhindra eller upptäcka sådan brottslig verksamhet eller utreda eller lagföra sådana brott.
  • Polisen har också rätt att använda filmmaterial i utrednings- och lagföringsarbete. Materialet kan komma att användas som bevismaterial i en rättegång, vilket kan vara avgörande om det till exempel saknas vittnen.
  • Läs mer om hur polisen behandlar personuppgifter.