Sök

Så kan du förebygga båtstölder

Antalet stölder av båtar, båtmotorer och annat som hör båtar till ökar i början av båtsäsongen. Polisen i region Mitt vill göra båtägare och båtklubbar uppmärksamma på problemet så att förebyggande åtgärder vidtas.

Stölder av båtar, båtmotorer och annat som hör båtar till är ett ständigt återkommande problem i landet i samband med att båtsäsongen drar igång. Polisregion Mitt är inget undantag.

Stölderna startar normalt sett tidigare i södra delen av landet för att sedan sprida sig norrut. Stölderna utförs ofta av internationella brottsnätverk som specialiserat sig på dessa brott. Stöldgodset transporteras allt som oftast sedan ut ur landet. 

Uppmärksamma båtägare

Den senaste tiden har polisregion Stockholm drabbats hårt av dessa stölder och det finns en överhängande risk att det kommer spilla över till polisregion Mitt. 

Polisen i region Mitt vill göra båtägare och båtklubbar uppmärksamma på problemet så att förebyggande åtgärder vidtas. 

Så kan du förhindra stölder ur eller av din båt

- Märk din motor med dold och synlig märkning. Många båtföretag utför detta. Ristar du in en märkning själv så är ett personnummer bättre än ett namn.

- Se till att båten sitter väl förankrad med ett godkänt lås.

- Spårsändare är förebyggande. Kontrollera med ditt försäkringsbolag vilken typ de godkänner.

- Försvåra för tjuven när båten står på land. Regelbunden tillsyn är viktigt.

- Stölder sker oftast när det är mörkt – bra belysning är därför viktigt.

- Försök att tänka som en tjuv – hitta de svaga länkarna och förebygg där.

- Undersök om kamerabevakning är möjligt

Med dessa åtgärder kan vi tillsammans förebygga brott. Antalet stölder av båtar och båtmotorer i polisregion Mitt sjönk från 424 ärenden 2021 till 320 ärenden 2023.

 

Har du råkat ut för en stöld? Anmäl alltid brottet till polisen. Enklast gör du en webbanmälan.