Sök
Stäng Meny

Drönarbevakning av Rocklunda i Västerås

Aktuellt område för drönarbevakning på Rocklunda och intill liggande områden.

Aktuellt område för drönarbevakning av Rocklunda och intilliggande områden.

Bevakningen kommer ske när det bedöms nödvändigt kopplat till evenemang vid någon av Rocklundas arenor.

Polismyndigheten har beslutat om kamerabevakning av Rocklunda samt intilliggande områden i Västerås. Kamerabevakningen kommer ske med hjälp av drönare (obemannade luftfartyg) med kameror, i dessa områden.

Som en del i lokalpolisområde Västerås brottsförebyggande och trygghetsskapande samt brottsutredande arbete bevakas Rocklundaområdet samt intilliggande områden såsom Blåsbo, Vega och Aroslund med drönare. Bevakningen kommer ske när det bedöms nödvändigt kopplat till evenemang vid någon av Rocklundas arenor.

Beslutet är i första hand baserat på det stora antal supportrar och supportermarscher som genomförs. Kamerabevakning med drönare sker i huvudsak från hög höjd för att få en överblick över ett område.

Besluten gäller i första hand från 11 mars 2024 till och med 30 mars 2025.

Om kamerabevakning med fast kamera och drönare (obe-mannade luftfartyg)

Polisen har rätt att kamerabevaka en brottutsatt plats om det finns risk för brottslig verksamhet. Syftet med bevakningen är att förebygga, förhindra eller upptäcka brott på en brottsutsatt plats och säkerställa den allmänna ordningen och säkerheten. Polisen har också rätt att använda filmmaterialet i utrednings- och lagföringsarbetet. Materialet kan komma att användas som bevismaterial i en rättegång.

Polisen filmar inte särskilt integritetskänsliga platser så som bostäder.

Polisens drönare flyger i regel på höga höjder där ingen personidentifiering sker.

 Läs mer om hur polisen behandlar personuppgifter.