Sök
Stäng Meny

Kamerabevakning i delar av Sandviken

Bild 1/2
Kartbild över aktuellt område för kamerabevakning i Björksätra Mitt
Aktuellt område för drönare (obemannade luftfartyg) i centrala Sandviken och Björksätra Mitt. Bild: Polisen
Bild 1/2
Kartbild över aktuellt område för kamerabevakning i Centrala SAndviken.
Aktuellt område för drönare (obemannade luftfartyg) i centrala Sandviken och Björksätra Mitt. Bild: Polisen

Polismyndigheten har beslutat om kamerabevakning i centrala Sandviken och Björksätra Mitt. Beslut har också tagits om att vid behov använda kamerabevakning med hjälp av drönare (obemannade luftfartyg), i samma områden.

Polismyndighetens beslut om kamerabevakning gäller:

  • till och med 2 oktober 2024 centrala Sandviken samt
  • till och med 1 december Björksätra Mitt.

Kamerabevakningen används i polisens brottsförebyggande och trygghetsskapande samt brottsutredande arbete. Syftet är att förebygga, förhindra eller upptäcka allvarlig brottslighet samt att på ett bättre sätt kunna utreda och lagföra begångna brott. Bevakningen kommer att bedrivas som ett komplement till polisens patrullering och andra trygghetsskapande åtgärder i områdena.

Besluten innebär också en möjlighet för polisen att använda drönare när det bedöms att behov finns. Kamerabevakning med drönare sker i huvudsak från hög höjd för att få en överblick över ett område. Det kommer att finnas skyltar som upplyser om var kamerabevakning sker.

Om kamerabevakning med fast kamera och drönare (obemannade luftfartyg)

Polisen har rätt att kamerabevaka en brottutsatt plats om det finns risk för brottslig verksamhet. Syftet med bevakningen är att förebygga, förhindra eller upptäcka brott på en brottsutsatt plats och säkerställa den allmänna ordningen och säkerheten. Polisen har också rätt att använda filmmaterialet i utrednings- och lagföringsarbetet. Materialet kan komma att användas som bevismaterial i en rättegång. Polisen filmar inte särskilt integritetskänsliga platser så som bostäder. Polisens drönare flyger i regel på höga höjder där ingen personidentifiering sker.

Läs mer om hur polisen behandlar personuppgifter.