Sök

Kamerabevakning i delar av Västerås

Aktuellt område för drönare (obemannade luftfartyg) på Vallby och Pettersberg.

Aktuellt område för drönare (obemannade luftfartyg) på Vallby och Pettersberg. Bild: Polisen

Polismyndigheten har beslutat om kamerabevakning i områdena Vallby och Pettersberg i Västerås. Beslut har också tagits om att vid behov använda kamerabevakning med hjälp av drönare (obemannade luftfartyg), i samma områden.

Som en del i lokalpolisområde Västerås brottsförebyggande och trygghetsskapande samt brottsutredande arbete bevakas delar av Pettersberg och Vallby med hjälp av fast kamera under ett år framåt. Syftet är att förebygga, förhindra eller upptäcka allvarlig brottslighet samt att på ett bättre sätt kunna utreda och lagföra begågna brott. Bevakningen kommer att bedrivas som ett komplement till polisens patrullering och andra trygghetsskapande åtgärder i områdena.

Besluten innebär också en möjlighet för polisen att använda drönare när det bedöms att behov finns. Kamerabevakning med drönare sker i huvudsak från hög höjd för att få en överblick över ett område. Besluten gäller i första hand från 11 mars 2024 till och med första april 2025. Det kommer att finnas skyltar som upplyser om var kamerabevakning sker.

Om kamerabevakning med fast kamera och drönare (obemannade luftfartyg)

Polisen har rätt att kamerabevaka en brottutsatt plats om det finns risk för brottslig verksamhet. Syftet med bevakningen är att förebygga, förhindra eller upptäcka brott på en brottsutsatt plats och säkerställa den allmänna ordningen och säkerheten. Polisen har också rätt att använda filmmaterialet i utrednings- och lagföringsarbetet. Materialet kan komma att användas som bevismaterial i en rättegång. Polisen filmar inte särskilt integritetskänsliga platser så som bostäder. Polisens drönare flyger i regel på höga höjder där ingen personidentifiering sker.

Läs mer om hur polisen behandlar personuppgifter.