Sök
Stäng Meny

Studentflak i Uppsala den 5 juni 2024

Karta över studentflaksväg i Uppsala den 5:e juni.

Karta över studentflaksväg i Uppsala den 5:e juni. Förare ansluter till slingan med sitt ekipage och åker varvet medsols. Bild: Polisen

Informationen vänder sig till ansvarig arrangör/förare för studentekipaget samt den som är uppdragsgivare och har beställt ett studentflak.

I juni tar många studenter examen och en del i firandet är att åka runt i de centrala delarna av Uppsala på flak. Studentflaksåkandet kan innebära störningar för kollektivtrafik, näringsidkare, boende och övriga trafikanter i centrala Uppsala.

Polismyndigheten har i samverkan med andra myndigheter tagit fram regler och lokala direktiv för att samtligas upplevelse av studentenfirandet ska kunna genomföras på ett bra och säkert sätt.

Om anmälan och flakvärdar

Anmälan av studentflak sker senast den 2024-05-20 genom att fylla i anmälningsblanketten (pdf, 818 kB) som mailas till studentflak.uppsala@polisen.se. Observera att samtliga fält i blanketten är obligatoriska.

Föraren ska ha fyllt 21 år och haft körkort med rätt behörighet sedan två år tillbaka. Om traktor med släp ska framföras behövs lägst behörighet B sedan två år.

En flakvärd är ett skakrav och två flakvärdar är polisens rekommendation. Flakvärden skall ha fyllt 21 år och behöver vara nykter.

Arrangören eller den som beställer ett studentekipage, måste anmäla dess startplats samt slutdestination.

Framförs ett ekipage som inte uppfyller kraven kan ekipaget bli stoppat och polis kan hindra fortsatt färd.

Vid misskötsel på flaket, exempelvis genom att föremål kastas av flaket, kan färden komma att avbrytas.

Besiktning av ekipage

Den 5:e juni genomförs en besiktning av ekipaget och vid godkännande utfärdas ett intyg/tillståndsbevis för att vara behörig att framföra studentflaket. Observera att flaket inte får köras i stan om det inte är anmält och besiktigat innan avfärd.

Besiktningen genomförs på IFU ARENA i Gränby den 5:e juni klockan 07:30-12:00.

Se även till att den som är chaufför har en kopia av anmälningsblanketten med sig aktuell dag för att visa upp i samband med besiktningen.

Eventuell musikanläggning på flaket måste vara monterad innan besiktning och får ej monteras på besiktningsstationen.

Samtliga anmälda flak ska åka till besiktningsstationen för att genomföra en besiktning och därefter erhålla ett intyg från besiktningen samt förhållningsregler innan man får transportera studenter.

Intyget ska medföras vid färd och vara väl synligt. Utan detta intyg kan färden stoppas.

Färdväg

Se kartan ovan som visar studentflaksvägen i Uppsala den 5:e juni. Förare ansluter till slingan med sitt ekipage och åker varvet medsols.

Information och begränsningar gällande färdvägen kommer att meddelas via polisen.se samt vid besiktningen den 5:e juni.

Säkerhetsregler som ska vara uppfyllda

Att antalet studenter per ekipage är lämpligt och att de är placerade så att det inte kan uppstå någon fara.

Att ha hållfasta skyddsräcken, som är minst 110 cm höga och hindrar någon att falla av flaket.

Att säten eller bänkar ska sitta fast.

Att utrymmet för studenterna inte får ha farliga ojämnheter, utskjutande delar eller skarpa kanter som kan öka risken för skador.

Att en direktkontakt mellan flakvärd och förare finns genom ett tillförlitligt kommunikationssystem. Om mobiltelefon används, ska den vara uppkopplad under hela färden.

Att inte köra fortare än 20 km/h (Gångfart rekommenderas = max 7 km/h) och endast köra på vägar där högst 70 km/h är tillåtet.

Att om transporten sker på släpfordon ska den vara kopplad till dragfordonet på ett trafiksäkert sätt.

Att föraren ska ha fyllt 21 och innehaft körkort med rätt behörighet sedan två år. Om traktor med släp ska framföras behövs lägst behörighet B sedan 2 år.

Att om någon av ovanstående förutsättningar inte är uppfyllda gäller grundreglerna: man får inte transportera personer på ett släpfordon som inte har genomgått lämplighetsbesiktning för personbefordran. Polisen får i så fall hindra fortsatt färd.

Att avbryta färden efter två timmar.

Mer om regler för studentflak på Transportstyrelsens hemsida www.transportstyrelsen.se samt ytterligare information på polisen.se.

Bild på studentflak: Foto MostPhotos