Sök

Studentflakåkande i Gävle – bra att veta

Benjamin Sjöberg, ansvarig för trafikfrågorna i LPO Gästrikland.

Benjamin Sjöberg, ansvarig för trafikfrågorna i LPO Gästrikland.

I samband med studentfirandet är det vanligt att färdas på flak & i Gävle finns det också en mångårig tradition av att åka studentflak på kvällen. Transportstyrelsen har skärpt reglerna för flakåkande & Benjamin Sjöberg berättar mer om vad det innebär.

Tranportsstyrelens skärpte reglerna 2023 för att minska antalet olyckor och skador i samband med studentfirande. Det är i normala fall inte tillåtet att färdas på flak eller släp. Men är vissa krav uppfyllda är det ändå tillåtet vid korta tillfälliga transporter, till exempel vid studentfirande eller karnevalståg. Benjamin Sjöberg som är ansvarig för trafikfrågorna i LPO Gästrikland berättar mer.

Vad innebär de nya reglerna?

Det innebär att studenterna bara får åka flak en kortare sträcka i direkt anslutning till skolavslutningen.

Vad menas med en kortare sträcka?

Flakåkandet får endast ske inom orten/staden. Studenterna kan till exempel åka från skolan och någon enstaka kilometer hem till någon och avsluta färden där, men man kan inte åka till andra orter eller någon längre sträcka. Det går till exempel inte att åka från Gävle till Björke, eftersom den sträckan anses vara för lång.

Vad menas med i direkt anslutning?

Föreskriften TSFS 2022:99 är tydlig med att färden ska vara i direkt anslutning till skolavslutningen. Alltså kan man inte ha ett längre uppehåll mellan skolavslutning och flakåkandet. Vissa kommuner har begränsat tiden för åkandet till 2 - 3 timmar. Vi har beslutat att färden ska vara avslutad senast 4 timmar efter skolavslutningen.

Åka studentflak på kvällen enligt traditionen är alltså inte möjligt?

Nej, det stämmer. Här vill jag betona återigen att riktlinjerna är till för öka säkerheten och förebygga eventuella olyckor.  Vi är måna om att ungdomarna ska få ett roligt och tryggt studentfirande.

Varför skulle det vara mindre säkert att åka flak på kvällen?

Historiskt sett har olyckorna varit fler senare på kvällen. Exakt vad det beror på är svårt att säga, men det kan vara en kombination av att man börjar bli trött, slarvar med regler och alkoholkonsumtionen börjar ge effekt.

Det verkar råda en missuppfattning om vem som beslutat det här, vad säger du om det?

Jag förstår om det kan uppfattas som att Polismyndigheten har beslutat det här, men vårt uppdrag är att säkerställa att Transportsstyrelsens regler kring studentflak efterföljs. Det innebär att vi inte kan ändra några regler eller ge dispens. Vi ska helt enkelt se till att studentfirandet kan genomföras på ett tryggt och säkert sätt enligt Transportstyrelsens direktiv.

Vad händer om man inte följer Transportstyrelsens riktlinjer?

Då gör man sig skyldig till brott enligt Trafikförordningen. Det innebär att förare och passagerare rapporteras med böter och alla får kliva av studentflaket och lämna platsen.

Hur många får man vara på studentflaket?

Det finns inget utpekat antal utan det viktigaste är att flaket är dimensionerat för antalet passagerare så att inga klämskador kan uppstå och att flakvärden kan hålla ordning på flaket under färden.

Vem är ansvarig på flaket?

Chauffören och flakvärden har ansvar för flaket och lastbilen. Chauffören är ytterst ansvarig. Vi rekommenderar minst två flakvärdar, en fram och en bak så de kan ha översikt över hela flaket. Tänk på att lyssna på flakvärden och invänta klartecken från denne och chauffören innan ni till exempel ska kliva av flaket. Det är också brottsligt att kasta saker från flaket och att färden omedelbart kan avslutas av polisen om det förekommer.

Får man ha alkohol på flaket?

Det är inte förbjudet med alkohol på flaket, men de vanliga åldersgränserna gäller. Tänk på att alkohol och färd på flak är en riskfylld kombination.

Bild på studentflak: Foto MostPhotos

Meddela polisen

Det är viktigt att polisen känner till studentflaken eftersom de ofta påverkar framkomligheten på vägar och gator. Det är också viktigt att arrangemangen sker under ordnade och säkra former, så att ingen kommer till skada.

Mejla följande information:

 • Datum och tidpunkt för skolavslutning
 • Skola samt ort
 • Typ av fordon
 • Registreringsnummer på fordonet
 • Antal deltagare
 • Flakvärd; namn och telefonnummer
 • Ansvarig förare; namn, personnummer och telefonnummer
 • Färdväg - start och mål

till studentflak.gastrikland@polisen.se.  Skriv också "skola och klass"  i ämnesraden. Tänk på att meddela polisen uppgifterna senast den 27 maj.

Detta gäller vid färd på studentflak eller släp

 • Man får bara ta med passagerare i ett sådant antal och placera dem på ett sådant sätt att det inte kan uppstå någon fara.
 • Det ska finnas hållfasta skyddsräcken eller motsvarande anordning av tillräcklig höjd som hindrar att passagerare faller av. Dessa bör vara minst 110 cm höga. Säten eller bänkar ska sitta fast.
 • Utrymme för passagerare får inte ha farliga ojämnheter, utskjutande delar eller skarpa kanter som kan öka risken för skador på passagerarna.
 • Passagerarna ska kunna kontakta föraren direkt genom ett tillförlitligt kommunikationssystem ifall någonting händer. Om mobiltelefon används måste samtalet vara uppkopplat under hela färden.
 • Fordonet får inte köra fortare än 20 km i timmen och får endast köras på vägar där hastighetsbegränsningen är högst 70 km i timmen.
 • Föraren ska ha fyllt 21 år och ha körkort med rätt behörighet sedan två år. Om traktor med släp ska framföras i liknande sammanhang måste föraren minst ha behörighet B och haft den behörigheten sedan två år.
 • Vid färd på släp måste sammankopplingen till dragfordonet vara säker. Man får bara ha ett släp och det måste vara så stabilt att det inte riskerar välta.

Källa: Transportstyrelsen

Läs mer

Mer om regler för studentflak på Transportstyrelsens hemsida www.transportstyrelsen.se samt ytterligare information på polisen.se.