Sök
Stäng Meny

Ny webbsida om förebyggande av skolattacker

Nu finns en ny webbsida – Skolattack.se – som samlar information och stöd från Polismyndigheten och flera aktörer som på olika sätt arbetar förebyggande mot skolattacker.

Flera fall av grövre våld har inträffat i grund- och gymnasieskolor under de senaste åren, i vissa fall med dödlig utgång. Polisen får kontinuerligt in information om personer som uttrycker något som kan tolkas som ett hot om att utföra en skolattack. Det finns flera olika definitioner av fenomenet, men gemensamt är att det är ett våldsdåd som avsiktligt utförs i skolmiljö, med inslag av planering och val av skolan som brottsplats. Motiv, inspiration och bakgrundsorsaker varierar mellan gärningspersoner. Sannolikheten att en enskild skola ska drabbas är liten, men det kan få allvarliga konsekvenser om något sker.

– Polisen har en god förmåga att ingripa vid grova våldsbrott som skolattacker, men en väl fungerade samverkan är avgörande för att kunna förebygga, upptäcka och förhindra den här typen av allvarlig brottslighet. Att samla information om insatser mot skolattacker på en gemensam webbsida underlättar det viktiga förebyggande arbetet, säger Johan Höglund, chef för Polismyndighetens nationella taktiska råd (NTR).  

Skolattack.se innehåller svar på konkreta frågeställningar som berör skolattacker och samlar kontaktuppgifter till myndigheter och annan relevant information. Samverkande myndigheter bakom sidan är: Center mot våldsbejakande extremism (CVE), Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB), Polismyndigheten, Socialstyrelsen, Skolverket samt organisationen Sveriges Kommuner Regioner (SKR).