Sök

Nytt samarbete med SOS Alarm

Polisen har inlett ett samarbete med SOS Alarm för att nå ut med polisiär information till användare av 112-appen.

Ett pilotprojekt inleds vecka 16 där Polismyndigheten kommer börja använda 112-appen för att nå ut med information till användare som befinner sig i ett geografiskt område där ett grovt våldsbrott inträffat. Det kan handla om en händelse kopplat till det grova våldet i nätverksmiljöer, som exempelvis en explosion, eller för att sprida information av brottsförebyggande karaktär eller inhämta tips. 

–Att ges möjligheten att nyttja 112-appen vid grova våldsbrott är ett nytt verktyg för Polismyndigheten som vi hoppas kan leda till fler tips vid jakten på gärningspersonen, förstärkt medborgardialog och ökad lagföringsförmåga, säger Peter Allheim, Poliskommissarie på Noa.

Explosion läggs till som 112-händelse 

Syftet med polisens kommunikation i 112-appen är både att dela information med allmänheten och att inhämta information och tips. Under pilotprojektet kommer ”Explosion” läggas till som en 112-händelse och gå ut till användare av 112-appen i hela landet. Genom den får användare som befinner sig i närheten information om en befarad explosion och att polis är larmad till platsen. Observera att sådan information enbart når ut till användare av appen inom ett begränsat område kring själva händelsen.

Övrig polisinformation, som exempelvis information om ett aktuellt brottsmodus i ett visst geografiskt område eller att polisen eftersöker tips kopplat till en specifik händelse, kommer initialt skickas till användare i Stockholmsområdet, för att sedan successivt inkludera användare i hela Sverige.

Tips till polisen kommer fortsättningsvis lämnas via polisens kanaler: 114 14 eller via vår sida Tipsa polisen 

Plattform för att nå ut med viktig information

–Vi är mycket glada över att fördjupa vår samverkan och kunna stötta Polismyndigheten i arbetet mot det grova våldet. Vår vision är att 112-appen, som idag har cirka 1,2 miljoner aktiva användare, ska kunna nyttjas som en plattform för fler aktörer att nå ut med kris- och viktig samhällsinformation. Pilotprojektet kommer att ge oss lärdomar och insikter som förhoppningsvis kommer att leda till fler samarbeten, säger Rebecka Lindin Produktägare för 112-appen.

Här kan du läsa mer om polisens arbete mot det grova våldet Sprängningar och skjutningar – polisens arbete

Läs mer om 112-appen på SOS Alarms webbplats 

Media

Vid frågor kontakta polisens nationella mediecenter: 010-56 391 70