Sök

Allt fler gripanden tack vare internationellt polissamarbete

Internationellt polissamarbete är avgörande för polisens möjligheter att förebygga, motverka och bekämpa brott.

Allt fler ledande aktörer bland svenska gängkriminella beger sig utomlands, den organiserade brottsligheten med internationella kopplingar kräver därmed i allt högre grad gränsöverskridande polissamarbete.

Utbyte av information sker 24 timmar om dygnet, sju dagar i veckan tack vare ett brett internationellt samarbete som bland annat innefattar gränsförvaltning, gemensamma brottsutredningar, underrättelseutbyte och gemensamma gränsöverskridande insatser. Detta ger svensk polis en god uppfattning av omfattning och rörelsemönster bland gängkriminella i utlandet.

Vårt samarbete med andra länder i att komma åt krypterade chattar såsom Encrochat och Sky ECC ledde inte bara till stora polisiära framgångar. Det medförde även att fler fick upp ögonen för internationellt polissamarbete, säger Håkan Wall, chef på internationella enheten på polisens nationella operativa avdelning.

Genom Interpol, Europol, Schengensamarbetet och nordiska sambandsmän har polisen förutsättningar för att bekämpa organiserad brottslighet även när misstänkta gärningsmän befinner sig utomlands. När svenska gängkriminella begår brott är svensk polis noga med att utfärda internationella efterlysningar. På så sätt har många gängkriminella identifierats och sedan kunnat gripas utomlands.

Polisen deltar aktivt i arbetet på EU-nivå samt i andra internationella fora med att ytterligare stärka förutsättningarna för internationellt polissamarbete.

Fakta

Polismyndighetens internationella samarbete har under de senaste decennierna utvecklats från i huvudsak frivilliga samarbetsformer till att präglas av alltmer bindande EU-lagstiftning. Det finns därutöver internationella överenskommelser och avtal som möjliggör stärkt samarbete med andra länder.

Interpols uppgift är att underlätta informationsutbytet mellan medlemsländerna i arbetet mot gränsöverskridande brottslighet. Organisationen är den enda som har mandat och teknisk infrastruktur för att dela polisinformation globalt.

Europol är EU:s centrala byrå för samarbete inom brottsbekämpning och utgör ett nav för informationsutbyte mellan medlemsstaterna i brottsutredningar. Polismyndigheten och andra svenska brottsbekämpande myndigheter har ett gemensamt kontor vid Europols högkvarter i Haag. Det möjliggör att med lätthet samarbeta med motsvarande personal från EU och 20 tredje länder (däribland Serbien, Storbritannien och USA).

Vill du veta mer om Interpol eller Europol?
Interpol – polisen.se
Europol – polisen.se