Sök

Polisen uppmanar drabbade att anmäla cyberattacker

Skyndsam anmälan med så mycket uppgifter som möjligt är en förutsättning för att polisen ska klara upp cyberbrott.

Polismyndigheten har sedan i lördags arbetat med cyberattacken mot Tietoevry. Den här typen av ärenden är svårutredda bland annat för att det ofta är internationella grupperingar som ligger bakom attackerna och det krävs samverkan både nationellt och internationellt för att nå framgång.

– Det är av största vikt att alla som blir utsatta för cyberbrott polisanmäler och delger polisen så mycket bevisning som möjligt så snabbt som möjligt för att vi inte ska förlora tid, säger Björn Eriksson, chef för komplexa cyberbrott vid polisens nationella operativa avdelning, Noa.

Han betonar att en nedlagd utredning i Sverige inte betyder att anmälan och bevisinsamlingen varit förgäves eftersom utredningen oftast fortsätter i det internationella samarbetet där möjligheten att gripa förövarna finns.

– Svensk polis har en sambandsman på Europol, i något som kallas J-CAT. Detta möjliggör ett snabbt och effektivt samarbete med andra länder och på så vis underlättas den internationella samordningen av cyberbrottsligshetsfrågor, säger Björn Eriksson.

När polisen i Sverige får in anmälningar och bevisning startar ett intensivt och komplext arbete med att lägga ett pussel där varje enskilt ärende och bevis kan ha ett stort värde när man sammanställer alla pusselbitar.

– Syftet med våra utredningar är att identifiera och lagföra gärningspersoner, identifiera, övervaka och ta ner kriminell it-infrastruktur samt spåra och återta brottsvinster och stulen information, säger Björn Eriksson.

Han fortsätter:

– Vill uppmana alla som drabbas av cyberattacker – företag som privatpersoner – att göra en polisanmälan.