Sök

1 374 identifierade brottsoffer för människohandel i global insats

Under den globala insatsen identifierades totalt 1 374 offer för människohandel och 219 gärningspersoner greps.

Insatsen pågick mellan den 3-9 juni och riktade in sig på att upptäcka och identifiera människohandel för sexuella ändamål, tiggeri samt tvång att begå brott. Insatsen genomfördes inom ramen för Empact, ett europeiskt samarbete mot organiserad och grov internationell brottslighet.

Särskilt fokus var på att identifiera och skydda brottsoffer, särskilt kvinnor och barn, men även på att gripa, utreda samt lagföra de gärningspersoner som begår brotten. Sverige deltog i insatsen och genomförde kontroller på flera platser i landet.

– Förutom ett femtiotal kontrollerade individer och platser i Sverige kunde sju personer identifieras som potentiella offer för människohandel och en person som misstänkt gärningsperson, säger Christian Frödén, verksamhetsutvecklare inom människohandel vid nationella operativa avdelningen.

Sverige är ett destinationsland för människohandel, men också ett transitland för människohandelsoffer till andra nordiska länder. Därför var målet med insatsen också att skapa sig en lägesbild över människohandelsbrotten i Sverige och i andra EU-länder.

– Det är viktigt att vi tillsammans har en lägesbild av hur brottsligheten ser ut och identifierar dessa brottsoffer, så vi kan förhindra att de utnyttjas, säger Christian Frödén.

Resultat från Sveriges del i insatsen

 • 52 kontrollerade individer
 • 53 kontrollerade platser (som företag, kommersiella platser eller hus) och 4 fordon
 • Sju identifierade individer som misstänks vara exploaterade i koppleri alternativt för människohandel, samt en som misstänkt gärningsperson.
 • 35 500 kronor i beslag samt ytterligare 20 000 amerikanska dollar.

Resultat från samtliga deltagande länder

 • Totalt deltog 40 länder globalt i insatsen som leddes av Österrike tillsammans med Rumänien, Europol, Frontex och INTERPOL.
 • 362 misstänkta kunde identifieras
 • 219 gärningspersoner greps
 • 1 374 brottsoffer identifierades (varav 1 221 vuxna och 153 barn)
 • 2 074 kriminella tillgångar beslagtogs (bland annat pengar)
 • 276 nya utredningar påbörjade
 • 363 bedrägliga dokument kunde upptäcktas (exempelvis ID-handlingar).

Europols pressmeddelande 

Om Empact

EMPACT (European Multidiciplinary Platform Against Criminal Threats) är ett europeiskt samarbete för att bekämpa organiserad och grov internationell brottslighet.

Svensk polis medverkar i flera planerade insatser varje år. Syftet med insatserna kan bland annat vara att skapa en aktuell lägesbild över ett prioriterat brottsområde i Sverige, inleda förundersökningar, gripa misstänkta, identifiera och skydda brottsoffer samt beslagta de kriminellas tillgångar.

Utöver Polismyndigheten deltar Ekobrottsmyndigheten, Kustbevakningen, Skatteverket och Tullverket i EMPACT.

Polisens arbete i EMPACT

Relaterat