Sök

Insatsvecka mot rattfylla

Att köra bil med alkohol eller droger i kroppen är en av de vanligaste orsakerna till allvarliga olyckor i trafiken. Mellan den 10 och 16 juni genomför polisen därför extra nykterhetskontroller.

Alkohol- och drogpåverkade personer utsätter både sig själva och andra för direkt livsfara när de kör bil. Att kontrollera nykterhet i trafiken är därför en av polisens allra viktigaste förebyggande åtgärder för att nå Nollvisionen – att ingen ska dö eller skadas i trafiken.

– Vårt mål är givetvis att alla alltid ska avstå från alkohol och droger när de kör bil. Ändå vet vi att det varje dag rör sig många i trafiken som är så påverkade att de skulle dömas för rattfylleri om de upptäcktes. Dessa individer måste vi upptäcka och stoppa innan de råkar ut för en allvarlig olycka. De utsätter också sina medtrafikanter för direkt livsfara, säger Ursula Edström, trafikstrateg vid polisen.

Alkohol och droger påverkar kroppen på en rad olika sätt som är direkt oförenliga med bilkörning. Både avståndsbedömning och mörkerseende försämras, koordinationsförmågan minskar och reaktionstiden blir längre.

Enligt Trafikverket kör ungefär en av femhundra bilister rattfull. Det motsvarar cirka 0,2 procent av trafiken.

– Nykter trafik är en betydande grundbult i nollvisionsarbetet och därför mycket prioriterad, säger Maria Krafft, måldirektör på Trafikverket. Att köra med 0,4 promille ökar dödsrisken 12 gånger och kraftigt berusade löper 1300 gånger högre risk att omkomma. Alkohol och droger hör inte hemma i trafiken.

Så går trafiknykterhetskontrollen till

Föraren av fordonet får blåsa i ett så kallat sållningsinstrument. Om alkoholhalten i utandningsluften överstiger godkänd gräns ger instrumentet utslag och föraren får lämna ytterligare två utandningsprov med 6-8 minuters mellanrum i ett bevisinstrument. Detta steg sker vanligtvis på en polisstation eller i en polisbuss.

Från de båda bevisproven räknar instrumentet ut ett medelvärde av alkoholhalten i utandningsluften. Medelvärdet ligger senare som grund när en åklagare eller domstol beslutar om påföljd och när Transportstyrelsen beslutar om att eventuellt återkalla körkortet.

Du kan hjälpa till!

Känner du någon som har ett pågående risk- eller missbruk? På Vårdguiden 1177 kan man hitta hjälp för att komma i kontakt med rätt vårdinstans. Vill du tipsa polisen om någon som kör eller väntas köra berusad eller narkotikapåverkad, ring 114 14. I en akut situation ring 112. Kom ihåg att lämna så mycket information du kan om fordon, tidpunkter, resväg med mera. Du kan vara anonym.

SMADIT – Samverkan mot alkohol och droger i trafiken

De personer som visar sig vara onyktra vid polisens kontroller får ett erbjudande om kontakt med vården inom 24 timmar genom ett samarbete som heter SMADIT (samverkan mot alkohol och droger i trafiken). De får också broschyren ”Aldrig mer”.

Läs mer om SMADIT på Folkhälsomyndighetens webbplats

Zhero – samverkan för att nå Nollvisionen

I samverkan med Trafikverket och en rad andra aktörer ingår polisen i initiativet Zhero. Syftet är att öka förståelse och acceptans för trafiksäkerhetsåtgärder och vad som är ett trafiksäkert beteende för att nå målen i Nollvisionen. Genom stärkt kommunikation kan trafiksäkerhetsfrågan också lyftas högre på samhällsagendan.

Läs mer på Zheros webbplats

Om polisens trafikveckor

Den nationella trafikveckan med fokus på nykterhet är en av många trafiksäkerhetsveckor som polisen genomför varje år. Under de andra veckorna ligger fokus på bland annat hastighet, tung trafik och brott på väg.

Visionen för polisens trafiksäkerhetsarbete är att ingen ska dö eller skadas allvarligt i trafiken.

Om polisens trafikkontroller