Sök

Insats visar att 334 personer misstänks vara utsatta för människohandel

Bild 1/2
Person står med en polis i ett resturangkök.
Bild 1/2
Person står med en polis i ett resturangkök under en kontroll.

Den 20–27 april genomfördes en omfattande europeisk insats mot arbetskraftsexploatering. Totalt identifierades 334 personer som misstänks vara utsatta för människohandel.

Sverige deltog tillsammans med 30 andra europeiska länder i insatsen som leddes av Nederländerna. Insatsen genomfördes inom ramen för EMPACT som är ett europeiskt samarbete för att bekämpa organiserad och grov internationell brottslighet.

Syftet med EMPACT-insatsen var bland annat att upptäcka och störa kriminella aktörer som exploaterar arbetskraft men även att skapa en lägesbild över arbetskraftsexploatering i främst Sverige men också inom EU. Arbetskraftsexploatering innebär att människor utnyttjas som arbetskraft genom till exempel mycket låga löner, orimligt långa arbetstider och dålig arbetsmiljö.

– I Sverige identifierade vi under insatsveckan åtta personer som misstänks vara utsatta för arbetskraftsexploatering. Vi gjorde även flertalet anmälningar om brott mot utlänningslagen samt folkbokföringsbrott. Genom att vi arbetar samordnat mot arbetslivskriminalitet förhindrar vi förhoppningsvis att människor far illa samtidigt som vi slår mot den kriminella ekonomin, säger Fredrik Rönnlund på nationella operativa avdelningen (Noa) som var nationell insatsledare.

Polismyndigheten ledde insatsen i Sverige och kontrollerna på arbetsplatser runt om i landet genomfördes tillsammans med de myndigheter som ingår i samverkan mot arbetslivskriminalitet. Bland annat Arbetsmiljöverket och Skatteverket. I vissa regioner deltog även handläggare från kommun.


Resultat från Sveriges del i insatsen

 • 390 kontrollerade individer.
 • 77 kontrollerade arbetsplatser inom främst hotell, restaurang och catering.
 • Polismyndigheten identifierade åtta personer som misstänks vara utsatta för arbetskraftsexploatering. Man gjorde 26 anmälningar om folkbokföringsbrott och tre brott mot utlänningslagen.
 • Arbetsmiljöverket gjorde 26 inspektionsmeddelanden, sex krav på åtgärd och utfärdade tre omedelbara förbud.
 • Skatteverket beslutade om kontrollavgifter på cirka 210 000 kr. Man avser även att följa upp de brister som uppmärksammats vid arbetsplatskontrollerna. En del av företagen blir då föremål för djupare utredning, till exempel skatterevision.

Insatsen totalt i Europa

 • 63 649 kontrollerade individer.
 • 9 564 kontrollerade arbetsplatser.
 • 334 personer misstänks vara utsatta för människohandel, av dem misstänks 279 vara utsatta för arbetskraftsexploatering.
 • 160 personer misstänkta för att begå människohandelsbrott, av dem rörde 93 arbetskraftsexploatering.
 • 51 personer greps för olika brott, av dem 30 för misstänkt arbetskraftsexploatering.
 • Totalt deltog 15 313 personer från olika myndigheter i insatserna.

Länk till EMPACTs pressmeddelande.

Om EMPACT

EMPACT (European Multidiciplinary Platform Against Criminal Threats) är ett europeiskt samarbete för att bekämpa organiserad och grov internationell brottslighet.

Svensk polis medverkar i flera planerade insatser varje år. Syftet med insatserna kan bland annat vara att skapa en aktuell lägesbild över ett prioriterat brottsområde i Sverige, inleda förundersökningar, gripa misstänkta, identifiera och skydda brottsoffer samt beslagta de kriminellas tillgångar.

Utöver Polismyndigheten deltar Ekobrottsmyndigheten, Kustbevakningen, Skatteverket och Tullverket i EMPACT.

Läs mer om polisens arbete i EMPACT

Nio myndigheter i samverkan mot arbetslivskriminalitet

Nio myndigheter har regeringens uppdrag att arbeta tillsammans för att motverka arbetslivskriminalitet. Det handlar om att arbeta tillsammans för att stoppa fusk, regelbrott och annan brottslighet i arbetslivet. Myndigheter som ingår är Arbetsförmedlingen, Arbetsmiljöverket, Ekobrottsmyndigheten, Försäkringskassan, Jämställdhetsmyndigheten, Migrationsverket, Polismyndigheten, Åklagarmyndigheten och Skatteverket. Arbetsmiljöverket är samordnande myndighet.

Under 2022 och 2023 öppnades sju center mot arbetslivskriminalitet. Dessa finns i Umeå, Stockholm, Malmö, Göteborg, Örebro, Uppsala och Norrköping. Centren fungerar som ett nav för myndigheternas arbete mot arbetslivskriminalitet och syftar till att underlätta planering, genomförande och uppföljning av myndighetsgemensamma kontroller och andra gemensamma aktiviteter.

Läs mer om arbetet mot arbetslivskriminalitet