Sök
Stäng Meny

Avgiften för pass höjs den 1 maj till 500 kr

Avgiften för att ansöka om vanligt och extra pass höjs den 1 maj från 400 kronor till 500 kronor. Avgifterna för passen går till att täcka kostnaderna för passverksamheten.  

Avgiften ska täcka kostnaden för passverksamheten men inte leda till överskott. Idag täcker avgiften för en passansökan inte kostnaden för att göra ett.

Målet är att Polismyndigheten ska fortsätta erbjuda medborgarna en hög servicenivå och tillgänglighet. Om avgiften inte höjs kan Polismyndigheten inte upprätthålla samma tillgänglighet och service inom passverksamheten.  

Det finns många passexpeditioner i hela landet och man kan göra ett pass på en passexpedition för att sedan välja att hämta ut det på en annan passexpedition.

Läs mer: Pass och nationellt id-kort