Sök

Utökad kamerabevakning i Östersund

Två bevakningskameror på en husfas

Bild: Polisen

Sedan november 2021 och har Polisen haft bevakningskameror på ett antal punkter i centrala Östersund. Nu testas kamerabevakning även utanför själva stadskärnan.

Syftet med kamerabevakningen är att förebygga, förhindra samt upptäcka brott och ordningsstörningar. Bildmaterialet skapar bättre förutsättningar att kunna utreda och lagföra brottslighet.

Ursprungligen var det ett pilotprojekt för att utvärdera vilken nytta polisen, och i förlängningen allmänheten, skulle ha av fasta punkter med bevakningskameror.

– Vi började med kameror i anslutning till busstorget och angränsande gränder. Inom kort kommer det finnas kameror som täcker en betydligt större del av stadskärnan, säger Åsa Söderkvist, tf chef för Lokalpolisområde Östersund.

Polisen har haft stor nytta av det inspelade materialet vid utredning av exempelvis våldsbrott, narkotikabrott, skadegörelse, stölder, snatterier, vårdslöshet i trafik och rattonykterhet.

Från och med 8 december utökas kamerabevakningen tillfälligt under tre månader till att även omfatta Tegelplan med delar av Tegelbruksvägen och Norra Torlandsgatan.

– Man kan säga att vi nu går in i fas 2 av kamerabevakning då vi testar nyttan av kameror även utanför centrum, säger Åsa Söderkvist.

Kamerabevakning

Polisen bedriver kamerabevakning på ett antal offentliga platser i landet med både fasta, tillfälliga och andra mobila kameralösningar som exempelvis UAS/drönare. Det kan röra sig om kontinuerlig bevakning av vissa gator och torg men också tillfällig bevakning i samband med festivaler, fotbollsmatcher och andra evenemang.

Personuppgiftsbehandling vid kamerabevakning