Sök

Färdväg och studentflak i Östersund 2024

Karta över färdväg vid studentflak 2024 i Östersund

Följ anvisad väg för studentflak så behöver ni inte meddela polisen. Färdväg: Rådhusgatan – rondellen vid Jamtli/Arkivvägen - Rådhusgatan – rondellen vid Stora Kyrkan.

Snart är det dags för skolavslutning och studenten. I samband med studentfirandet är det vanligt att färdas på lastbilsflak. I Östersund finns en anvisad väg för detta.

Färdväg 2024

Rådhusgatan – rondellen vid Jamtli/Arkivvägen - Rådhusgatan – rondellen vid Stora Kyrkan. (enligt kartbild)  Följ anvisad väg för studentflak så behöver ni inte meddela polisen. 

Datum: Fredagen den 7 juni, klockan 12.00 – 16.00 – gäller alla.

Uppstigning på fordonen 

Uppstigning på fordon sker enligt nedan: 

 • Biblioteksgatan för Wargen (obs stängd för annan trafik)
 • Fyrvalla för JGY
 • Storsjögymnasiet uppstigning i anslutning till skolan
 • Östersunds gymnasieskola nedanför Jamtli efter utspring i Badhusparken för att ansluta till kortegen via Arkivvägen

Studentflak – det här gäller

Notera att det i grunden inte är tillåtet att befordra passagerare på flak eller
släp. Undantagen finns i sin helhet i Transportstyrelsens föreskrifter och allmänna råd, TSFS 2022:99.

 • Passagerare endast i ett sådant antal och placerade så att det inte kan uppstå någon fara.
 • Hållfasta skyddsräcken, de bör vara minst 110 cm höga. Säten eller bänkar ska sitta fast.
 • Utrymme för passagerare får inte ha farliga ojämnheter, utskjutande delar eller
  skarpa kanter som kan öka risken för skador på passagerarna.
 • Kontakt mellan passagerarna och föraren direkt genom ett tillförlitligt
  kommunikationssystem. Om mobiltelefon används måste samtalet vara uppkopplat under hela färden.
 • Fordonet får köra i max 20 km/h, endast på vägar där hastighetsbegränsningen är högts 70 km/h.
 • Om transporten sker på släpfordon ska detta var kopplat till dragfordonet på ett
  trafiksäkert sätt.
 • Föraren ska ha fyllt 21 och ha körkort med rätt behörighet sedan två år. Om traktor med släp ska framföras ska föraren ha lägst behörighet B sedan 2 år.
 • Ha en flakvärd, över 18 år, som inte själv är med och firar.
 • (Polisen ska i förväg meddelas om färdväg och tidpunkt. Lokala rutiner och överenskommelser, i Östersund 2024 behövs inte det då det finns en anvisad färdväg).

Om någon av ovanstående förutsättningar inte är uppfyllda gäller grundreglerna: 

Man får inte transportera personer på ett släpfordon som inte har genomgått
lämplighetsbesiktning för personbefordran.

Fordonsförordningen 5 kap, 1 § 4 p. straffansvar: 8 kap 9 § (ägare och förare)

Hindra fortsatt färd med stöd av Fordonslagen 5 kap 3 §.

I en bil (personbil, lastbil eller buss) får ej fler passagerare tas med än den är
godkänd för. De ska dessutom färdas på en plats som är avsedd för passagerare.  Motsvarande gäller motorcykel och sidvagn. Innebär att det inte är tillåtet att åka på flak, sitta på ryggstöd m.m.

Trafikförordningen 4 kap 6 §, straffansvar14 kap 3 §. Ordningsbot 119 A (förare) och 119 B (passagerare).

Hindra fortsatt färd med stöd av Trafikförordningen 14 kap 15 §.

Polisman ska hindra fortsatt färd som sker i strid mot denna förordning eller mot någon föreskrift som har meddelats med stöd av förordningen, om den fortsatta färden medför påtaglig fara för trafiksäkerheten eller någon annan väsentlig olägenhet.