Sök

Kamerabevakning i centrala Skellefteå

Upptagningsområdet för drönare i rött och fasta kameror i blått.

Upptagningsområdet för drönare i rött och fasta kameror i blått. Bild: Polismyndigheten

Polisen har fattat beslut om förlänga kamerabevakningen av centrala Skellefteå och komplettera redan pågående bevakning med fasta kameror.

Sedan den 21 juni 2023 har polisen haft tillstånd att kamerabevaka med drönare i centrala Skellefteå. Nu kompletteras detta med fastmonterade kameror. Platsen som bevakas framgår av bilden ovan.

Syftet med kamerabevakningen är att förebygga, förhindra samt upptäcka brott och ordningsstörningar. Bildmaterialet skapar även bättre förutsättningar att kunna utreda och lagföra brottslighet.

Beslutet gäller fram till och med den 30 juni 2025.

Kamerabevakning

Polisen bedriver kamerabevakning på ett antal offentliga platser i landet med både fasta, tillfälliga och andra mobila kameralösningar som exempelvis UAS/drönare. Det kan röra sig om kontinuerlig bevakning av vissa gator och torg men också tillfällig bevakning i samband med festivaler, fotbollsmatcher och andra evenemang.

Personuppgiftsbehandling vid kamerabevakning