Sök

Lokala företag kontrollerades i insats mot kriminell ekonomi

Förra veckan genomfördes en myndighetsgemensam insats mot den kriminella ekonomin i Eskilstuna och Strängnäs. "Insatsen var en del i att utveckla vårt arbete mot kriminella som tjänar pengar på otillåten väg", säger Peter Henriksson, polisinsatschef.

Den kriminella ekonomin är systemhotande och snedvrider konkurrensen till nackdel för seriösa företag. Därför riktade myndigheter och kommunerna gemensamt fokus mot denna problematik i Eskilstuna och Strängnäs under vecka 16. Under veckan har 21 kontroller och tillsyner genomförts.

– Vi har olika lagstiftning att arbeta med och blir som bäst när vi kan jobba tillsammans. Polisens verktygslåda är bra, men tillsammans med kommun, räddningstjänst, Arbetsmiljöverket och så vidare kan vi ännu bättre motverka den osunda konkurrensen. Vi har haft en relativt stor polisiär resurs för detta under veckan vilket har säkerställt ordningen på platsen, säger Peter Henriksson, polisinsatschef.

Kontrollerna har genomförts på exempelvis livsmedelsbutiker, restauranger, massagesalonger och bilverkstäder. Resultatet från insatsen blev bland annat anmälningar gällande illegal arbetskraft, bidragsbrott, brott mot lagen om brandfarliga och explosiva varor, brott mot tobakslagen, brott mot vapenlagen samt brott mot alkohollagen genom smuggling av alkohol. En större mängd livsmedel har tagits i beslag för att det hanterats felaktigt.

"Kommer göra fler besök framöver"

Nikolas Persson var kommenderingschef på polisen.

– Under den här veckan har vi lagt mycket energi på att få till bra samverkan och ett effektivt samarbete. Nu vet vi var vi har varandra, hur det går till och kan fortsätta det här arbetet i vardagen. Vi kommer göra fler besök framöver hos företag där vi misstänker oegentligheter. Jag vill tacka alla som har varit involverade både inom polisen men också bland andra aktörer, säger Nikolas Persson.

Insatsen mot den kriminella ekonomin är en del i lokalpolisområdets samverkan med kommunerna.

Kriminell ekonomi.

För media

Polisinsatschef Peter Henriksson finns tillgänglig för media under måndagen. Kontakt förmedlas via presstjänsten i polisregion Öst, media.ost@polisen.se.

Resultat från insatsen

Sammanlagt genomfördes 21 kontroller och tillsyner i Eskilstuna och Strängnäs kommun. Ett urval av resultatet:

 • 48 personkontroller varav 9 st inre
 • Minst 550 kilo matvaror omhändertaget
 • Flera brister upptäckta av kommunernas inspektörer på flera av objekten
 • 3 anmälningar gällande narkotikabrott
 • 70-tal fordon kontrollerade
 • 1 anmälan om brott mot lagen om brandfarliga och explosiva varor
 • 1 anmälan brott mot folkbokföringslagen
 • 2 husrannsakningar
 • 471 l gasol omhändertogs
 • 5 anmälningar gällande brott mot utlänningslagen
 • 1 omhändertagen och senare tagen i förvar enligt utlänningslagen
 • 1 brott mot vapenlagen (oc)
 • 1 husrannsakan
 • 1 sol14§
 • PM till Arbetsförmedlingen, Skatteverket och Försäkringskassan