Sök

Hageby inte längre en säkerhetszon – polisens arbete fortsätter

Polisbil framför Mirum Galleri i Hageby.

Hageby, Norrköping.

Säkerhetszonen i Norrköping upphörde vid midnatt. ”Vi fortsätter att prioritera Hageby, men på andra sätt”, säger Frida Braf, lokalpolisområdeschef.

Under de senaste två veckorna har Hageby i Norrköping varit en så kallad säkerhetszon, vilket har inneburit kraftigt ökad polisiär närvaro i området. Polisen har också haft vissa utökade befogenheter gällande exempelvis möjligheten till visitationer. Ett beslut om en säkerhetszon gäller i upp till två veckor och i natt gick den tiden ut. Beslutet har inte förlängts.

– Säkerhetszonen var ett verktyg för att lugna ner en pågående konflikt och förebygga fler grova våldsbrott. En säkerhetszon är dock inte en långsiktig lösning. Vi fortsätter att prioritera Hageby, men på andra sätt. Vi jobbar med olika brottsförebyggande åtgärder för att motverka nyrekryteringen av unga, slå mot den kriminella ekonomin och tillsammans med hela samhället öka tryggheten. Vi har fortsatt förstärkt resurs i Hageby, säger Frida Braf, lokalpolisområdeschef i Norrköping.

"Dialogen måste fortsätta" 

– Mycket av det förebyggande arbetet bygger på kontaktskapande, relationer och samverkan. Här upplever vi att vuxna och barn som bor eller jobbar i området, politiker, företagare, fastighetsägare, kommunen och egentligen alla vi kommit i kontakt med har varit positiva till vår ökade synlighet. Den dialogen och samarbetet måste fortsätta, säger Frida Braf.

Under tvåveckorsperioden har polisen gjort 368 visitationer och 41 genomsökningar av transportmedel. Inga skjutvapen eller sprängmedel har påträffats.

– Lagstiftningen ger oss det här verktyget för att förhindra och försvåra för kriminella att genomföra grova våldsbrott. Med tanke på att vi tydligt har kommunicerat vår ökade närvaro hade vi inte förväntat oss några stora vapenbeslag. Vi har nu provat det här verktyget och behöver utvärdera vad det har haft för effekt, säger Jan Hofvenstam, polisområdeschef i Östergötland och den som fattade beslut om att införa säkerhetszonen.

"Ger oss värdefulla kunskaper" 

Säkerhetszonen i Hageby var den första som det beslutades om i Sverige efter att möjlighet gavs i ny lagstiftning. Kristian Malzoff är nationellt införandeansvarig av säkerhetszoner på Noa.

– Att Norrköping nu blev först ut ger oss värdefulla kunskaper i hur det verktyget kan användas i praktiken. Även i ett nationellt perspektiv kommer det här att utvärderas gediget så vi kan se vilka slutsatser som går att dra gällande effekten det gav. Men det jag kan konstatera är att inga grova våldsbrott har skett i området under perioden och huvudsyftet med en säkerhetszon är just att ge den lugnande effekten som en hög polisiär synlighet innebär, säger Kristian Malzoff. 

Information för media:

Frida Braf, lokalpolisområdeschef, och Jan Hofvenstam, polisområdeschef, finns tillgängliga för intervjuer onsdag 19 juni från klockan 11, antingen vid polishuset i Norrköping eller digitalt.

Kristian Malzoff, nationellt införandeansvarig för säkerhetszoner på Noa, finns enbart tillgänglig för intervjuer digitalt. Intervjuer bokas via formuläret nedan.

Om säkerhetszoner

Frågor och svar om säkerhetszoner

Om säkerhetszonen i Hageby

Tidsperiod: 2024-06-05 till och med 2024-06-18.

Antal visitationer: 368.

Antal husrannsakan i transportmedel: 41.