Sök

”Gemensamt ansvar att agera mot ekonomisk brottslighet”

Två kvinnliga poliser framför stor bildskärm i föreläsningsrum.

Annika Öhmark och Malena Grann från polisen i region Öst mötte näringslivsidkare på ett samlat möte i Linköping.

Inför åhörare från näringslivet tog Malena Grann, regionpolischef i Öst, upp vikten av samarbete mot kriminell ekonomi.

Säkerhet och brottsförebyggande åtgärder har blivit allt viktigare för näringslivet. Den organiserade brottsligheten med smuggling, bedrägeri, bidrags-, cyber-, vapen- och narkotikabrott har vuxit kraftigt. Globaliseringen och digitaliseringen har möjliggjort för en stor del av den kriminella verksamheten att äga rum på nätet. Inte minst när det gäller ekonomiska brott.

Vad ska man som företagare vara vaksam på för att minska riskerna för att bli utsatt för brott? Och hur kan man bidra till att försvåra för de kriminella verksamheterna?

De frågorna var grunden när Malena Grann, regionpolischef i Öst, föreläste tillsammans med Annika Öhmark, samordnare för kriminell ekonomi i region Öst, inför ett fullsatt rum med näringsidkare som hade samlats i Linköping. Där fanns representanter från banker, skolor, advokatfirmor, solcellsföretag, hotell, golfklubb och fastighetsägare för att nämna några områden.

Malena Grann underströk att den ekonomiska brottsligheten inte bara är lokal, utan har förbindelser både i andra svenska städer och utomlands.

–  Det är viktigt att vi samarbetar mot brottslighet både över stads-, läns- och landsgränser. Vi behöver också hantera det som ett samhällsproblem och ta oss an det gemensamt, både när det gäller myndigheter och i näringslivet, säger Malena Grann och beskriver flödet av pengar som är en förutsättning och drivkraft för kriminella.

Kriminella söker hjälp från insidan

En viktig aspekt att tänka på som företagare är vilka möjliggörare som kan finnas. Det vill säga anställda som brottslingar använder sig av, en form av insiderproblematik. De kriminella behöver många gånger hjälp från insidan för att göra svarta pengar vita och för att komma åt information.

–  Det är viktigt för företagare att identifiera vilka sårbarheter som finns i verksamheten och vilken skada som skulle uppstå om sårbarheten utnyttjas av kriminella. Det talas ofta om möjliggörare, men i själva verket bör de som hjälper kriminella i större utsträckning betraktas som medhjälpare. Det gäller att vara lyhörd som chef. Finns det missnöjda medarbetare eller personal som kan hamna i en situation som gör att de vill/behöver hjälpa en brottsling? En god arbetsmiljö och dialog med medarbetare behövs för att motverka illojalitet av den typen, säger Annika Öhmark, samordnare för kriminell ekonomi i region Öst.

Identifiera sårbarheter och agera

Företagarna fick tillgång till en lång lista med frågeställningar att ta till sig för att få korn på sitt företags sårbarheter och kunna arbeta effektivt med att motverka ekonomisk brottslighet. 

–  Vi är alla en del av samhällskontraktet. Näringslivet är viktigt och en tydligare samverkan mellan polis och näringsliv tror jag skapar bättre förutsättningar för att sårbarheter identifieras och hanteras. Ju mer robusta vi står som samhälle i fredstid, desto med motståndskraftiga blir vi om säkerhetsläget skulle försämras ytterligare, säger Malena Grann.

Fortsatt ett fokusområde

Under våren har Malena Grann vid flera tillfällen föreläst och deltagit vid samtal om just kriminell ekonomi.

–  Det här kommer att fortsätta att vara ett fokusområde och det är viktigt att vi har dialog och samlar krafterna som finns i samhället och motverkar den ekonomiska brottsligheten, avslutar Malena Grann.

Brås rapport om möjliggörare

polisen.se