Sök

Vid krogtillsyn upptäcktes underåriga, nu återkallas krogens serveringstillstånd

I slutet av september genomförde polisen och Stockholms stad flera gemensamma krogtillsyner. Vid en tillsyn upptäcktes tolv underåriga gäster på en krog. Stockholms stads tillståndsenhet återkallar nu krogens serveringstillstånd.

Vid kontroll av en krog i centrala Stockholm uppstod misstanke om underåriga gäster. Tillsynen var dold, vilket innebär att polisen är civilklädd och uppträder som gäster. De tolv underåriga gästerna var alla 17 år och hade serverats alkohol utan legitimationskontroll.

Polisen upprättade en brottsanmälan om olovlig hantering av alkohol mot den delägare som var på plats. Informationen lämnades också över till Stockholms stads tillståndsenhet för bedömning av krogens serveringstillstånd. Stockholms stad meddelade den 15 november 2023 att de återkallar krogens serveringstillstånd.

–  Vi arbetar för en tryggare krogmiljö på flera olika sätt. Överserverade och underåriga gäster riskerar i högre grad att utsättas för- eller begå brott. Därför är det angeläget att det blir kännbara konsekvenser för dem som bryter mot alkohollagen, säger Patrick Widell, brottsförebyggande samordnare i polisregion Stockholm.

Ansvarsfull alkoholservering – studie i krogmiljö

Organisationen Stockholm förebygger alkohol- och drogproblem (STAD) har genomfört en studie i krogmiljö för att undersöka kontroll av legitimation vid inträde eller alkoholservering på krogar.

Studien genomfördes med ungdomar över 18 år, men som skulle kunna misstänkas vara underåriga. Syftet var att undersöka i vilken grad de behövde visa legitimation i entrén till krogar eller vid beställning av alkohol.

Resultatet visar att många krogar är noggranna med legitimationskontroller. 80 procent av studiens försökspersoner nekades när de försökte köpa alkohol utan att visa legitimation.

Organisationen Stockholm förebygger alkohol- och drogproblem (STAD) samordnar arbete i krogmiljön tillsammans med bland annat krogbranschen, Stockholms stad och polisen.

– Majoriteten av Stockholms krogar serverar inte underåriga. Studien är en del av STAD:s arbete med ansvarsfull alkoholservering och vi utbildar runt 600 kroganställda i Stockholm per år. Studiens resultat visar att arbetet i krogmiljön är fortsatt effektivt, säger Patrick Widell. 

STAD

Genom STAD (Stockholm förebygger Alkohol- och Drogproblem) samverkar bland andra polisen, kommuner och krogbranschen för en tryggare krogmiljö. Arbetar rör bland annat ansvarsfull alkoholservering och gemensamt arbete mot narkotika i krogmiljö. Syftet är att minska förekomsten av våld och kriminalitet.

Krogtillsyn resulterade i misstanke om olovlig hantering av alkohol

Ny studie om alkoholservering till underåriga