Sök

Ökat arbete i krogmiljö för att minska antalet våldtäkter

Polisen i region Stockholm arbetar för att minska antalet våldtäkter och våldtäktsförsök som startar i krogmiljö. Insatserna innebär bland annat fler tillsyner på krogarna och ett ökat samarbete med ordningsvakter för fler förebyggande åtgärder.

– Vi ser att våldtäkter och försök till våldtäkter sker i och i anslutning till krogmiljö. Brotten kan ske såväl inne på toaletter som utanför i bilar. De kan också ha startat med en kontakt på krogen. Vi måste se till att öka tryggheten och minska brotten även i krogmiljön och förhindra att brott sker när besökarna lämnar, säger Andreas Lindfors, samordnare i lokalpolisområde Globen.

Polisen arbetar nu i sina helginsatser i södra Stockholm bland annat med extra krogtillsyner. Det innebär att se till att det sker en ansvarfull alkoholservering, att krogbesökarna inte blir för berusade och att de vid hög berusning inte lämnas utan tillsyn utanför krogen.

– Det handlar till exempel om att vara extra uppmärksam på de män som söker kontakt med kraftigt berusade personer på ett oönskat sätt. Att våga ställa frågor till både killar och tjejer om läget. Känner ni varandra? Vill du gå med den här personen? Och att på så sätt visa att vi uppmärksammar och har koll, säger Andreas Lindfors.

Polisen har också tagit fram en checklista till ordningsvakterna för vad de ska vara uppmärksamma på – det handlar bland annat om att vara uppmärksam på berusade personer, människors beteenden och att ställa frågor. En annan åtgärd som polisen efterfrågat är bättre tillsyn vid toaletter och att placera ordningsvakt i närheten av dessa och att se till att inte fler än en person åt gången går in på toaletterna.

– Det behöver dessutom hållas koll på bilar utanför krogarna och rapportera misstänkta och avvikande beteenden. Det kan handla om att förhindra att en person som är för berusad åker med i en okänd bil och i så fall uppmärksamma föraren på att vi sett och observerat bilen, säger Andreas Lindfors.

Relaterat innehåll