Sök

Bevakning med UAS, Malmö

Bild 1/4
Polisen
Söndagen den 28 april klockan 14 spelas det en fotbollsmatch på Eleda Stadion Malmö. Då kommer extra många människor att åka kollektivt eller på andra sätt ta sig till och från arenan. Bild: Polisen
Bild 1/4
Polisen
Söndagen den 28 april klockan 14 spelas det en fotbollsmatch på Eleda Stadion Malmö. Då kommer extra många människor att åka kollektivt eller på andra sätt ta sig till och från arenan. Bild: Polisen
Bild 1/4
Polisen
Söndagen den 28 april klockan 14 spelas det en fotbollsmatch på Eleda Stadion Malmö. Då kommer extra många människor att åka kollektivt eller på andra sätt ta sig till och från arenan. Bild: Polisen
Bild 1/4
Polisen
Söndagen den 28 april klockan 14 spelas det en fotbollsmatch på Eleda Stadion Malmö. Då kommer extra många människor att åka kollektivt eller på andra sätt ta sig till och från arenan. Bild: Polisen

Söndagen den 28 april klockan 14 spelas det en fotbollsmatch på Eleda Stadion Malmö. Då kommer extra många människor att åka kollektivt eller på andra sätt ta sig till och från arenan.

Polisen har beslutat att använda kamerabevakning med hjälp av UAS - Unmanned Aircraft System (system för obemannade flygfarkoster även kallade drönare), i samband med fotbollsmatchen i trygghetsskapande och brottsförebyggande syfte. Kamerabevakning med UAS sker även för att förebygga, förhindra eller upptäcka störningar av allmän ordning och säkerhet och för att begränsa verkningarna av sådana störningar.

Beslutet gäller söndagen 28 april mellan klockan 1000 till 2000. Av bilderna framgår vilket område det gäller.

Läs mer om vår hantering av materialet: www.polisen.se/lagar-och-regler/behandling-av-personuppgifter