Sök

Flygförbud och kamerabevakning i Lund under valborgsmässoafton 2024

Karta över område som kamerabevakas under valborg i Lund 2024.

Karta över området som kamerabevakas. Karta över flygförbudsområdet finns i Luftfartsverkets drönarkarta (se länk i texten).

Som ett led i arbetet med säkerheten kring årets valborgsfirande har beslutats om flygförbud och kamerabevakning i Lunds centrala delar.

Med anledning av årets valborgsfirande har beslut fattats om flygförbud samt kamerabevakning i de centrala delarna av Lund.

Flygförbud

Ett tillfälligt flygförbud, så kallat restriktionsområde, råder i centrala Lund från den 30 april 2024 klockan 06:00 till den 1 maj klockan 06:00 lokal tid (04:00-04:00 UTC-tid), enligt beslut av Transportstyrelsen. Ett förbud mot flyg inom området ger Polismyndigheten möjlighet att på ett säkert sätt övervaka och säkerställa säkerheten under valborgsfirandet.

Polisens egna flygfarkoster är undantagna från förbudet, liksom

  • ambulansflyg
  • svenskt militärflyg
  • Kustbevakningen
  • Tull
  • SAR
  • Räddningstjänsten enligt lagen om skydd mot olyckor (2003:778)

Undantag från restriktionerna, utöver trafiken med stående tillstånd, kan sökas hos Polismyndigheten.

För karta och mer information, se Luftfartsverkets drönarkarta: https://dronechart.lfv.se. För övriga tillfälliga restriktionsområden hänvisas till kontroll i AIP SUP.

Överträdelse mot flygförbudet i restriktionsområdet kan t.ex. medföra böter.

Kamerabevakning

Delar av centrala Lund samt Stadsparken med intilliggande områden (se karta ovan) kommer att kamerabevakas av polisen i samband med valborgsfirandet. För ändamålet används obemannade flygfarkoster, så kallade drönare. Syftet med bevakningen är att förebygga, förhindra, upptäcka och utreda brott samt upprätthålla allmän ordning och säkerhet. Bevakning med polisens drönare sker mellan klockan 06:00 och 21:00.

Kamerabevakning med drönare

  • Drönare, kan även benämnas som UAS eller unmanned aerial system, är polisens system för obemannade flygfarkoster.
  • Polismyndigheten har rätt att under viss tid bedriva kamerabevakning av en plats dit allmänheten har tillträde, om det av särskild anledning finns risk för allvarlig brottslighet och syftet med bevakningen är att förebygga, förhindra eller upptäcka sådan brottslig verksamhet eller utreda eller lagföra sådana brott.
  • Polisen har också rätt att använda filmmaterial i utrednings- och lagföringsarbete. Materialet kan komma att användas som bevismaterial i en rättegång, vilket kan vara avgörande om det till exempel saknas vittnen.
  • Läs mer om hur polisen behandlar personuppgifter.