Sök

Nytt medborgarlöfte i Båstad

Gemensamma insatser av polis och kommun 2024.

Nyligen undertecknades ett nytt medborgarlöfte mellan lokalpolisområde Ängelholm och Båstads kommun. Tillförordnade lokalpolisområdeschefen Anna Blomqvist och kommunstyrelsens ordförande Båstads kommun Johan Olsson Swanstein (M) undertecknade.

Genom medborgarlöftet kan vi, polis och kommun, tillsammans utföra insatser som är brottsförebyggande och direkt riktar sig till medborgarnas upplevda trygghet i kommunen. 

Trygghetsmätningen visar att Båstads invånare upplever Båstad som en trygg kommun att bo och vistas i. Det som framkommer vid medborgardialoger är en oro över höga hastigheter av fordon på väg och mopeder som buskör. Det är även en oro över kommunens ungdomar och det som är kopplat till deras välmående. Ungdomarna skapar en viss otrygghet i centrala delar av den offentliga miljön. Många invånare oroar sig även för inbrott i sin bostad.

Ta del av medborgarlöftet i sin helhet, om hur polisen och kommunen ska arbeta vidare under 2024 med att öka tryggheten i trafiken, fokusera på ungdomar och bostadsinbrott. 

Meborgarlöfte Båstad 2024